vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các trung gian tài chính về đầu tư và thị trường chứng khoán

– Nâng cao tính chuyên nghiệp và quy mô hoạt động của các trung gian tài chính. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều đã chuyển sang quản lý và tổ chức các định chế trung gian theo mô hình đa năng. Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh, liên kết thị trường dịch vụ tài chính quốc tế, đặc biệt phát triển cho cả khu vực dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Điều này giúp các tổ chức kinh doanh chứng khoán tập trung hơn vào các hoạt động cung ứng dịch vụ môi giới, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành (IPO, M&A), thay vì hoạt động kinh doanh truyền thống nhiều rủi ro. Ngoài ra, việc mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế giúp các tổ chức mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm lợi nhuận, chuyển giao công nghệ (tại các thị trường chuyển đổi). Khuyến khích các trung gian tài chính thành lập mới và chuyển đổi mô hình tổ chức từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang mô hình công ty cổ phần.

– Củng cố hoạt động của các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thực hiện tái cơ cấu hệ thống các công ty quản lý quỹ đầu tư theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tập trung khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng thành lập, tham gia góp vốn, mua cổ phần tại các công ty quản lý quỹ. Khuyến khích các tổ chức tài chính quốc tế có quy mô, có uy tín, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài sản tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần tại các công ty quản lý quỹ ở Việt Nam.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Khuyến khích các công ty đầu tư phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng hiện đại, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự. Khuyến khích các công ty quản lý quỹ phối hợp với các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm quỹ đa dạng, đặc biệt các sản phẩm đầu tư tập thể có liên kết với các hình thức bảo hiểm, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Thực hiện lưu ký bắt buộc đối với các hàng hóa như: cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của các công ty niêm yết, và đăng ký giao dịch, cổ phiếu – trái phiếu doanh nghiệp của các công ty đại chúng. Áp dụng các chuẩn mực lưu ký quốc tế đã được IOSCO khuyến nghị, như: thống nhất hóa tiêu chuẩn mẫu chứng khoán; tăng tỷ trọng các loại chứng khoán lưu ký điện tử (bút toán ghi sổ). Ngoài ra, thực hiện việc liên kết các giao dịch thanh toán giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ hướng tới việc thống nhất một Trung tâm lưu ký, thanh toán bù trừ duy nhất cho cả hai thị trường.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Phát triển nghiệp vụ cho vay chứng khoán. Cho phép thành lập công ty tài chính chứng khoán để cung cấp tín dụng cho các hoạt động giao dịch chứng khoán, bao gồm cả trung gian tài chính và các nhà đầu tư chứng khoán. Nghiệp vụ cho phép hỗ trợ hoạt động đầu tư thông qua các khoản cho vay mua chứng khoán, cho vay chứng khoán, đồng thời cũng cung cấp các kênh chiết khấu tiền mặt nhằm tăng khả năng thanh khoản cho chứng khoán của các nhà đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

 – Khuyến khích các trung gian tài chính phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ tư vấn, định giá. Trong đó khuyến khích liên kết vớicác đối tác nước ngoài nhằm tận dụng thế mạnh về tiềm lực tài chính và kinh nghiệm tổ chức thực hiện.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận