vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả đạt được trong tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNCN được tăng cường 2010-2018

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNCN được quan tâm thực hiện từ cấp Cục đến cấp Chi cục. Qua thanh tra, kiểm tra thuế TNCN đã phát hiện các vi phạm pháp luật thuế TNCN và thực hiện xử lý các vi phạm. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm NNT được thể hiện ở Bảng 3.1, Bảng 3.2 và Bảng 3.3.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNCN được biểu hiện:
– Số hồ sơ kiểm tra năm 2018 tăng gấp 15,54 lần so với số hồ trơ kiểm tra năm 2010; Số hồ sơ kiểm tra 5 năm liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2018 đều trên 1.000 hồ sơ/ năm.
– Số tiền truy thu năm 2018 tăng gấp 5,23 lần số tiền truy thu năm 2010, và gấp 1,1 lần số tiền truy thu năm 2017.
Như vậy, có thể thấy mặc dù tỷ lệ số lượng hồ sơ được thanh tra, kiểm tra là tương đồng nhau, nhưng số thuế truy thu được lại tăng qua các năm. Điều đó cho thấy chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế đem lại hiệu quả nhiều hơn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Từ Bảng 3.2, có thể thấy Cục thuế TP.HCM đã thường xuyên tổ chức kiểm tra NNT về thuế TNCN tại trụ sở cơ quan thuế, bình quân hàng năm là trên 648 hồ sơ với số truy thu thuế bình quân là trên 22,56 tỷ đồng/năm. Năm 2018 số truy thu thuế TNCN là 25 tỷ đồng, vượt 10,8% so với mức truy thu thuế TNCN bình quân.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Từ Bảng 3.3, có thể thấy Cục thuế TP.HCM đã thường xuyên tổ chức kiểm tra NNT về thuế TNCN tại trụ sở NNT, bình quân hàng năm là trên 314 hồ sơ với số truy thu thuế bình quân là trên 111,43 tỷ đồng/năm, gấp 4,94 lần so với mức truy thu thuế TNCN bình quân khi kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Năm 2018 số truy thu thuế TNCN là 224,75 tỷ đồng, cao hơn so với mức truy thu thuế bình quân 2,01 lần. Điều này cho thấy việc chấp hành pháp luật về thuế TNCN là chưa thật sự tốt, mặc dù đã tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhưng số thuế TNCN truy thu năm sau lại cao hơn năm trước và so với lúc mới áp dụng luật thuế TNCN những năm 2010, 2011 thì số truy thu thuế hiện nay đã tăng gấp 7,7 lần.
Bên cạnh đó, cục thuế TP.HCM còn tổ chức thực hiện các chuyên đề kiểm tra như chuyên đề văn nghệ sỹ (truy thu 1,3 tỷ đồng), chuyên đề cá nhân làm đại lý xổ số (truy thu 84 tỷ đồng), chuyên đề cá nhân có thu nhập nhiều nơi (truy thu 105,92 tỷ đồng), chuyên đề cá nhân làm đại lý bảo hiểm, chuyên đề nhà thầu dầu khí và nhà thầu xây dựng nước ngoài, chuyên đề cá nhân kinh doanh online Facebook. Việc kiểm tra đã góp phần giúp NNT hiểu rõ chính sách thuế và tự giác thực hiện việc kê khai các khoản thu nhập, bước đầu đã truy thu gần 20 tỷ đồng và hình thành mối quan hệ quản lý cho loại hình thu nhập chịu thuế mới này. Ngoài ra, các chuyên đề thanh tra, kiểm tra thuế TNCN khi kiểm tra tại trụ sở của NNT nhắm tới các đối tượng như chủ tịch công ty, giám đốc tập đoàn, bác sỹ, văn nghệ sỹ, cá nhân có thu nhập nhiều nơi thì số truy thu thuế rất lớn. Ví dụ như cá nhân có thu nhập nhiều nơi năm 2011 truy thu thuế TNCN là 60 tỷ đồng [8], năm 2013 tiếp tục kiểm tra và truy thu thuế TNCN là 53,4 tỷ đồng [11], năm 2017 kiểm tra và truy thu thuế TNCN là 52,52 tỷ đồng. Có thể thấy đây là đối tượng NNT có trình độ dân trí cao và am hiểu các quy định pháp luật, việc các đối tượng này không tuân thủ việc nộp thuế TNCN cho thấy công tác quản lý thuế TNCN hiện nay mặc dù rất nỗ lực nhưng hiệu quả là chưa cao, cần phải có mô hình quản lý tốt hơn để giải quyết vấn đề này.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận