vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cách tính Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

Cách tính Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu:

-Được tính vào Gt hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê: khoản thanh toán khi mua tài sản, giá trị còn lại của TS thuê được đảm bảo thanh toán, tiền thuê trả cho thời gian hợp đồng được gia hạn (nếu chắc chắn sẽ được gia hạn)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

-Không được tính: tiền thuê phát sinh thêm: chỉ số giá, lãi suất thị trường, & trên doanh thu, tiền trả các chi phí dịch vụ và thuế do bên cho thuê trả hộ: chi phí bảo trì, phí bảo hiểm, các khoản thuế có liên quan.

Công thức tính:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong đó: A là khoản tiền thuê (lãi thuê+ nợ gốc) trả hàng kỳ

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

B là khoản được tính vào Gt hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

N là thời gian thuê.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Lưu ý: đây là Công thức tính đối vs trường hợp tiền thuê trả vào cuối mỗi kỳ ( chuỗi cuối kỳ). Nhưng nếu tiền thuê trả đầu kỳ thì 

Nói chung là hãy cầu chúa cho cô k ra cái này, vì nó đặt biệt hại não trong phần định khoản, thoai thì lỡ trúng đạn phần này thì tạch.

3.4/5 - (12 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận