vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Marketing của doanh nghiệp bán buôn hàng hóa và bán lẻ

a. Nhà bán lẻ

Nhà bán lẻ bán sản phẩm hay dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng. Nhà bán lẻ là người điều hành các cửa hiệu bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Thông thường, người bán lẻ thường bán nhiều, số lượng nhỏ nhưng đây không phải là trọng điểm để phân biệt nhà buôn lẻ với nhà buôn sỉ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nhà bán lẻ phục người tiêu dùng bằng cách cung cấp sản phẩm, dịch vụ thích hợp với yêu cầu của họ, người bán lẻ phục vụ người sản xuất hoặc người bán buôn bằng cách liên kết với người tiêu dùng. Nhà bán lẻ vạch ra được chính sách bán sao cho thu hút được khách hàng. Bất cứ trung gian bán lẻ nhỏ, lớn đều tùy thuộc vào khuyến khích của khách hàng quen thuộc mua hàng, nhà bán lẻ có thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mới tồn tại và phát triển.

b. Nhà bán sỉ (bán buôn)

Bao gồm tất cả các hoạt động mua bán trong đó người mua sẽ bán lại hàng hóa đó để chế tạo ra sản phẩm khác. Trung gian bán buôn sẽ bán lại cho trung gian bán lẻ hoặc bán cho nhà sử dụng công nghiệp, không bán cho người tiêu dùng. Có thể họ trở thành nhà độc quyền và lãnh đạo thị trường do có thế mạnh về vốn và phương tiện kinh doanh và thường tập trung vào chủng loại hàng hóa và khối lượng bán lớn, ngoài ra còn cung cấp cho nhà bán lẻ những thông tin về nguồn cung ứng cũng như hướng dẫn trưng bày bán hàng và tài trợ chính khi cần.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

c. Đại lý

Là một dạng trung gian phân phối và thường thực hiện bán sỉ hơn bán lẻ. Đại lý bán lẻ khác với nhà bán buôn vì họ không có quyền sở hữu đối với hàng hóa và chỉ thực hiện một vài hoạt động của nhà bán sỉ. Đại lý có thể chia thành nhiều loại theo những tiêu thức khác nhau và thường có dạng sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

– Đại lý ủy thác: Là đại lý bán hàng theo giá do chủ hàng qui định và được chủ hàng trả thù lao.

– Đại lý hoa hồng: Là đại lý bán theo giá do chủ hàng qui định, giống như đại lý ủy thác nhưng họ không được trả thù lao của chủ hàng mà hưởng phần trăm theo doanh số bán ra, tỷ lệ phần trăm hoa hồng do chủ hàng và đại lý thỏa thuận.

– Đại lý độc quyền: Là đại lý được độc quyền bán hàng trên một khu vực nhất định theo giá, điều kiện ràng buộc của chủ hàng hoặc sự khống chế về pháp lý.

d. Môi giới

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Là người thực hiện chức năng tìm người mua, giúp người bán hoặc ngược lại, giúp cách mua, cách bán, hoặc thay mặt cả hai bên để thỏa thuận các điều kiện mua bán, được hưởng thù lao của một hoặc hai bên.

Việc sử dụng các trung gian phân phối sản phẩm là điều cần thiết, dù rằng nhà sản xuất đã chuyển giao bớt phần lợi nhuận, họ giảm quyền kiểm soát đối các trung gian bán hàng cho ai và như thế nào.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận