vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cơ sở lập dự toán chi NSĐP cho GDCL giai đoạn 2011-2017 đối với chi ĐTPT

Giai đoạn 2011-2017, tỉnh Thanh Hóa không xây dựng và ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSNN ở địa phương. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục nằm trong kế hoạch ĐTPT hằng năm (trong giai đoạn 2011-2016) và kế hoạch đầu tư công trung hạn,  hằng năm (giai đoạn 2016-2017) cùng với các dự án đầu tư XDCB ở các lĩnh vực khác theo các nguyên tắc phân bổ: thực hiện phân bổ theo các nhiệm vụ, dự án được phê duyệt, phù hợp với khả năng cân đối vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn để chi trả nợ XDCB đối với các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các dự án đầu tư được lựa chọn căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể về tăng cường cơ sở vật chất của ngành giáo dục trong từng năm ngân sách và nhu cầu đề xuất của các đơn vị sử dụng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bên cạnh đó, tỉnh chưa xây dựng các tiêu chí “sàng lọc” các dự án đầu tư để sắp xếp, lựa chọn được các dự án đầu tư mới gắn với mục tiêu phát triển ngành, chưa thể hiện được các ưu tiên đầu tư cho các “nhân tố” tạo ra sự phát triển của ngành giáo dục. Do không có các tiêu chí phân bổ vốn ĐTPT nguồn NSNN cho các lĩnh vực theo điều kiện cụ thể của địa phương, vốn ĐTPT không phân chia theo các lĩnh vực gây khó khăn cho việc phân tích, đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đầu tư từ vốn NSNN cho phát triển giáo dục và không thể hiện được mức độ ưu tiên của chính quyền địa phương cho các lĩnh vực đầu tư (trong đó có đầu tư cho giáo dục).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận