vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách tỷ giá hối đoái tác động đến đầu tư chứng khoán

Tỷ giá hối đoái là tỷ giá giữa hai đồng tiền mà theo đó một đồng tiến này sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền còn lại bằng một tỷ lệ nhất định. Có hai cách niêm yết tỷ giá: trực tiếp và gián tiếp.

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và thu nhập từ chứng khoán được rất nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu giải thích. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu này vẫn không thống nhất được chiều ảnh hưởng của tỷ giá lên giá chứng khoán. Về mặt lý thuyết có ba cách tiếp cận mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đầu tiên, theo cách tiếp cận của Dornbusch và Fisher (1980) cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa giá chứng khoán và tỷ giá. Với lập luận một khi đồng tiền trong nước được định giá thấp sẽ làm cho doanh nghiệp trong nước tăng tính cạnh tranh, làm gia tăng trong hoạt động xuất khẩu, dẫn đến, giá cổ phiếu của doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều chi phí nhập khẩu cho đầu vào của sản phẩm. Sự gia tăng giá thành sản phẩm do đồng tiền trong nước được định giá thấp có thể làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm, dẫn đến giá cổ phiếu giảm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một cách tiếp cận khác bằng mô hình cân bằng danh mục đầu tư về tỷ giá, Branson (1983) cho rằng: quan hệ giữa tỷ giá và giá cổ phiếu là ngược chiều. Nguyên nhân là do chiều tác động của giá cổ phiếu lên tỷ giá. Các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ cả tài sản trong nước và tài sản nước ngoài (bao gồm cả tiền tệ trong danh mục đầu tư). Khi giá chứng khoán tăng trong nước, họ sẽ bán bớt tài sản nước ngoài mà hiện tại ít hấp dẫn hơn. Điều này sẽ dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm, vì vậy mối quan hệ của giá chứng khoán và tỷ giá là ngược chiều. Sự tăng lên về giá của những tài sản trong nước làm cho nhà đầu tư gia tăng nhu cầu của họ về tiền tệ, dẫn đến lãi suất gia tăng. Bên cạnh đó, sự gia tăng của khối đầu tư nước ngoài vào tài sản trong nước khi tỷ giá hối đoái giảm cũng làm gia tăng nhu cầu và làm tăng giá chứng khoán.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khi tiếp cận tỷ giá như một tài sản (giá của một đơn vị ngoại tệ) trong thị trường tài sản, Gavin (1989) trong mô hình tiền tệ đã khẳng định tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu có mối quan hệ yếu hoặc hoàn toàn không có quan hệ. Giống như giá của những tài sản khác, tỷ giá cũng được xác định bởi tỷ giá tương lai kỳ vọng. Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị tương lai của tỷ giá thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá ở hiện tại. Những yếu tố gây nên sự thay đổi trong tỷ giá có thể khác những yếu tố gây nên sự thay đổi trong giá cổ phiếu, trong những trường hợp này sẽ không tồn tại quan hệ giữa những tài sản trên.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, tỷ giá hối đoái có tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tác động tới hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận