vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các DN may cần chủ động đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ:

Thứ nhất, nguồn lực tài chính của các DN may là hữu hạn vì thế cần căn cứ vào hoạch định chiến lược và mô hình TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ đã lựa chọn trên cơ sở đó xác định các khoản chi phí hiển thị cần chuẩn bị để thực hiện theo từng giai đoạn từ đó xác định ngân sách cần có cho hoạt động này. Đồng thời chỉ rõ nguồn tài chính cho các hoạt động.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ hai, triển khai các chính sách, biện pháp phù hợp nâng cao hiệu quả huy động vốn, bổ sung vốn phù hợp với khả năng của DN. Trong điều kiện cạnh tranh, DN tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ, quỹ hỗ trợ DNNVV, quỹ hỗ trợ sắp xếp, phát triển DN với chính sách ưu tiên, ưu đãi như vay vốn kích cầu đầu tư hạ tầng cụm của các nhà đầu tư cũng như chính sách hỗ trợ tín dụng và khuyến khích sản phẩm mới, ưu đãi chi phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng, chi phí thuê đất. Đây là những nguồn hỗ trợ, chính sách ưu đãi giúp các DN may sản xuất, kinh doanh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ ba, chú trọng đến quỹ lương, thưởng, phúc lợi. Đối với quỹ lương và hoàn thiện các hình thức trả lương bằng việc áp dụng phương pháp trả lương linh hoạt, phương pháp trả lương hỗn hợp- 3Ps (Position – Person – Performance). Ví dụ như trả lương 3P (xem hình 15 – phụ lục 9). Đây là sự kết hợp của các phương pháp trả lương, là cách thức tính lương cho NLĐ dựa vào các yếu tố quyết định như giá trị công việc, kỹ năng, kiến thức của NLĐ, kết quả thực hiện công việc, cụ thể như:

P1: Trả lương theo vị trí chức danh công việc. Mỗi công việc đều có dải lương từ Min – Max và các ngạch lương.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

P2: Trả lương theo cá nhân thông qua đánh giá năng lực nhân viên. Tùy vào năng lực để xếp lương cho cá nhân (mức lương trong dải lương Min-Max).

P3: Trả lương theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc. Dựa trên mục tiêu đã thiết lập cho từng cá nhân để đánh giá kết quả thực hiện.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thứ tư, tuân thủ nghiêm chỉnh định kỳ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả    hoạt động kinh doanh; Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả ngân sách thực hiện TNXH  đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ mặc dù việc được thực hiện linh hoạt, thích  nghi với môi trường và hiệu quả nhưng các DN may cần phải chủ động hoạch định ngân sách cho hoạt động này.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận