vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Diện tích để xây dựng các khu chức năng khác trung tâm logistics tại lạch huyện (số liệu tham khảo)

Diện tích xây dựng khu tạo giá trị gia tăng.

Khu tạo giá trị gia tăng logistics bao gồm các chức năng: dán nhãn, đánh dấu sản phẩm, sắp xếp hàng, chia nhỏ hàng, thu gom hàng, trộn hàng, lắp ráp cuối, duy tu bảo dưỡng thiết bị, các hoạt động logistics ngược… Ước diện tích cần thiết để xây dựng các khu chức năng này bằng 10% diện tích xây dựng bãi chứa container và kho CFS tổng hợp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Diện tích xây dựng khu văn phòng quản lý điều hành.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khu văn phòng quản lý điều hành TT logistics bao gồm các khu: văn phòng làm việc, khu điều hành hệ thống thông tin, nhà ăn, nhà nghỉ ngơi, trạm điện, trạm nước… Ước diện tích cần thiết để xây dựng khu chức năng này bằng 10% diện tích xây dựng bãi chứa container và kho CFS tổng hợp.
Diện tích xây dựng bãi đậu xe chờ giao nhận hàng
Các xe vận chuyển container đến giao nhận hàng tại các khu chức năng của TT logistics đôi khi sẽ phải đậu lại để chờ sắp xếp giao nhận hàng. Vì vậy, TT logistics phải có bãi đậu xe chờ. Ước diện tích cần thiết để xây dựng bãi đậu xe chờ giao nhận hàng (khoảng 200 – 300 xe container) bằng 10% diện tích xây dựng bãi chứa container và kho CFS tổng hợp.

Diện tích xây dựng một số khu chức năng còn lại khác

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Một số khu chức năng khác bao gồm: khu làm thủ tục hải quan, kiểm tra hàng, duy tu sửa chữa phương tiện vận tải và một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác… Ước diện tích cần thiết để xây dựng các khu chức năng khác bằng 10% diện tích xây dựng bãi chứa container và kho CFS tổng hợp.
Diện tích để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng.

Diện tích cần thiết để xây dựng các tuyến đường chính, đường nội bộ, thoát nước, vĩa hè, cây xanh… trong TT logistics ước chiếm khoảng 55% tổng diện tích xây dựng các khu chức năng của trung tâm.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

 Diện tích cần thiết để dành dự phòng cho tương lai trong TT logistics ước chiếm khoảng 20% tổng diện tích xây dựng các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng của trung tâm.

Như vậy, tổng diện tích cần thiết để đầu tư xây dựng TT logistics tại Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng bao gồm: các bãi chứa container, các kho CFS kèm Cross-Docking, các khu  tạo  giá  trị  gia  tăng,  các  khu  chức  năng khác, văn phòng quản lý điều hành, bãi đậu xe, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng… bắt đầu từ năm 2016  đến năm 2030 cần khoảng  160,32 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%) được nêu cụ thể ở Bảng 3.6.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận