vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia có biển trên thế giới thì dịch vụ hậu cần là hết sức quan trọng, nó bảo đảm trên 50% giá trị của sản phẩm. Do đó cần thiết phải được học tập kinh nghiệm, trình độ khoa học công nghệ bảo quản, công nghệ sơ chế… của các nước tiên tiến thông qua việc tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghề cá, trước hết đối với các nước trong khu vực ASEAN. Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác nghề cá song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên tham khảo, học tập mô hình dịch vụ hậu cần thủy sản của Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là mô hình theo chuỗi giá trị từ khai thác đến thu gom, chế biến và xuất khẩu, sau đó triển khai tập huấn đến các doanh nghiệp, các ngư dân trực tiếp khai thác thủy hải sản.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tỉnh cần tạo điều kiện và kêu gọi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như nguồn vốn FDI và ODA cho đầu tư phát triền thủy sản, đặc biệt là vào một số lĩnh vực nuôi trồng các loại thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao. Có chính sách hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin, trao đổi chuyên gia nghề cá, hợp tác đưa lao động đi khai thác hải sản tại các nước trong khu vực và các vùng biển khác trên thế giới.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tỉnh giao cho các Sở, ngành chức năng có chính sách phù hợp để ngư dân địa phương có thể tham gia đánh bắt, chế biến thủy sản cùng với ngư dân của các quốc gia trong khu vực như Philiphin, Campuchia, Thái Lan, Malaysia…, có thể hợp tác với nhau trong các hoạt động dịch vụ trên biển, các khu vực cùng khai thác, hỗ trợ nhau trong dịch vụ cung cấp các loại nhu yếu phẩm, xăng dầu, lương thực, thuốc men, kể cả kỹ thuật đánh bắt, bảo quản, tiêu thụ… giữa ngư dân các nước. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, an toàn, trật tự trên biển, theo các nguyên tắc ứng xử và luật pháp quốc tế về biển, đảo, tăng cường sự tham gia và phối hợp của các bên liên quan trong việc đưa ra các chương trình liên quan đến lợi ích ở vùng ven biển, trên biển, trong lòng biển và hải đảo.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận