vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tín dụng, thuế Hải Phòng

Hỗ trợ DN về vốn, tín dụng, thuế luôn cần thiết và hữu hiệu với các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển, đặc biệt với các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ phải phù hợp với từng đối tượng, theo thẩm quyền và không vi phạm các thỏa thuận và cam kết quốc tế. Cụ thể:

Chính sách ưu tiên trong cho vay, Thành phố nên tạo hành lang, điều kiện tối đa cho vay với ưu đãi, lãi suất thấp đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ít hấp dẫn, rủi ro cao, thu hồi vốn chậm nhưng có giá trị lâu dài cho việc phát triển kinh tế – xã hội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các chính sách hỗ trợ trong việc hoàn thuế: Hầu hết doanh nghiệp kêu ca về khâu hoàn thuế bởi cơ chế hoàn thuế cho doanh nghiệp hiện nay rất chậm. Bởi vậy đổi mới cơ chế và quy định giảm thời gian và đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp tận dụng vốn đầu tư kinh doanh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách ưu đãi trong các khoản thu, Hải Phòng cần ưu tiên giảm mức thu đối với các loại phí là đầu vào của sản xuất kinh doanh như: phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; các phí, lệ phí liên quan đến xuất khẩu nông sản, thủy sản. rà soát các khoản phí có liên

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Các điều tiết cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong mối quan hệ với ngân hàng: Hiện tại theo đánh giá, các ngân hàng chưa thực hiện tốt vai trò thẩm định, tư vấn để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nắm “đằng cán” mới cho vay, tức vẫn tập trung vào cho vay theo tài sản thế chấp chứ không quan tâm đến tính khả thi của dự án. Do vậy rất nhiều dự án khởi nghiệp tại địa phương hiện nay khó tiếp cận. Nhiệm vụ của hệ thống ngân hàng là phải thông tin tuyên truyền để các doanh nghiệp, khách hàng hiểu rõ các thủ tục vay vốn và các thông tin công khai minh bạch về thủ tục vay vốn. Bên cạnh đó Thành phố cũng nên đồng hành với Ngân hàng trong việc tuyên truyền phổ biến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong các quan hệ với ngân hàng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hiện nay, một số ngân hàng như Vietinbank, BIDV cũng đang chuyển hướng cho vay theo dòng tiền và cho vay theo chuỗi cung ứng, nếu các doanh nghiệp minh bạch về tài chính thì sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và ngân hàng trong thẩm định và cho vay.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận