vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Vai trò của PBC trong cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, giám sát và điều hành TTTT tại Trung Quốc

– PBC tiến hành quản lý rủi ro trên thị trường tín dụng liên ngân hàng chủ yếu dựa vào các quy định về thời hạn cũng như giới hạn quy mô giao dịch đối với từng loại hình tổ chức tài chính, cụ thể: (i) Đối với các NHTM có thể tiến hành các hợp đồng giao dịch có thời hạn dài nhất là một năm, trong đó hạn mức vay và cho vay của các NHTM và các TCTD xã hội không vượt quá 8% tổng tiền gửi tại TCTD đó; (ii) Đối với các công ty quản lý tài chính, công ty cho thuê tài chính: thời hạn hợp đồng không được vượt quá 3 tháng và hạn mức vay và cho vay không vượt quá 100% vốn thực tế. Các quy định tương tự cũng được ban hành đối với các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty ủy thác, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán… trong đó các mức hạn chế về thời hạn giao dịch và quy mô giao dịch đối với các tổ chức tài chính tín dụng phi ngân hàng thường chặt hơn so với các TCTD ngân hàng nhằm đảm bảo giảm thiểu mức độ rủi ro trên thị trường. Ngoài ra PBC cũng khuyến cáo các tổ chức tài chính đưa nội dung về quản lý rủi ro trên thị trường liên ngân hàng vào các hạng mục quản lý rủi ro tại tổ chức của mình; đồng thời lưu giữ các tài liệu có liên quan đến các giao dịch tín dụng liên ngân hàng một cách có hệ thống.
– Các giao dịch trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng do Trung tâm giao dịch liên ngân hàng và Công ty kết toán quốc gia trực tiếp điều hành (theo sự chỉ định của PBC). Theo đó, các tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường phải tiến hành đăng ký tại trung tâm giao dịch liên ngân hàng và mở một tài khoản tại Công ty kết toán quốc gia. Các giao dịch được tiến hành thông qua hệ thống giao dịch điện tử của trung tâm giao dịch liên ngân hàng, tuy nhiên, các bên tham gia giao dịch vẫn phải lập một bộ hợp đồng bằng văn bản có đầy đủ các thông tin tương tự một hợp đồng giao dịch kinh tế thông thường như: thời gian giao dịch, số lượng giao dịch, tỷ lệ lãi suất và phương thức tính lãi suất, phương thức chi trả… kèm theo các chứng từ điện tử. PBC cũng quy định rõ thời hạn của các hợp đồng mua lại không được vượt quá 365 ngày và các bên không được áp dụng bất kỳ hình thức nào để kéo dài thời hạn hợp đồng. PBC thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của trung tâm giao dịch liên ngân hàng và công ty kết toán quốc gia để nắm bắt thông tin giao dịch trên thị trường và có những điều chỉnh trong quản lý.
– Kiểm soát việc phát hành trái phiếu trên thị trường:
Ba loại trái phiếu chủ đạo được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc vẫn là trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHTW và trái phiếu tài chính, ngoài ra còn có nhiều loại trái phiếu khác bao gồm cả trái phiếu của các công ty phi tài chính.
Việc cho phép các tổ chức tài chính (bao gồm các ngân hàng chính sách, các NHTM, các công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác) và tổ chức phi tài chính phát hành trái phiếu trên thị trường liên ngân hàng là một bước mở rộng hành lang pháp lý của Trung Quốc khiến cho các công cụ giao dịch trên thị trường trái phiếu ngày càng đa dạng, đồng thời mang lại một hình thức huy động vốn mới cho các tổ chức này. Tuy nhiên, việc phát hành các loại trái phiếu tài chính có mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều so với hai loại trái phiếu truyền thống là trái phiếu Chính phủ và tín phiếu NHTW, do đó có thể gây ra những sự bất ổn đối với thị trường cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của những người tham gia. Do đó, PBC tiến hành quản lý tương đối chặt chẽ đối với hoạt động phát hành trái phiếu tài chính đặc biệt là đối với việc phát hành của các NHTM và các công ty tài chính.
Cụ thể, các NHTM, công ty tài chính phải đáp ứng được các điều kiện như: có cơ cấu quản trị công ty tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quản lý rủi ro, có tỷ lệ vốn cấp 1 không thấp hơn 4% đối với NHTM và tỷ lệ an toàn vốn không thấp hơn 10% đối với công ty tài chính, có 3 năm liên tiếp gần nhất hoạt động kinh doanh có lãi và không vi phạm các quy định pháp luật, đồng thời phải nộp cho PBC đầy đủ bộ hồ sơ phương án phát hành trái phiếu. Trong quá trình phát hành, các NHTM, công ty tài chính cũng phải kịp thời báo cáo cho PBC các sự việc phát sinh, phương án giải quyết cũng như kết quả của đợt phát hành.
– Định kỳ thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để đảm bảo sự vận hành lành mạnh của thị trường. PBC có thể tiến hành thanh tra thông qua hồ sơ hoặc thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tài chính có các dấu hiệu bất thường trên thị trường. Các tổ chức tài chính vi phạm các quy định sẽ bị PBC phân cấp xử lý theo các mức độ vi phạm khác nhau.
– Khuyến khích phát triển thị trường repo trái phiếuvì thị trường này an toàn hơn thị trường cho vay và gửi tiền trên TTTT liên ngân hàng. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, để thị trường repo phát triển trước hết cần tạo ra hàng hóa (là các GTCG) cho thị trường. Đồng thời, để ngăn ngừa vốn của các ngân hàng chảy vào thị trường cổ phiếu, PBC quy định các TCTD không được tham gia vào giao dịch repo trên sàn giao dịch chứng khoán mà chỉ được giao dịch trên thị trường repo trái phiếu liên ngân hàng. Ngoài ra, các giao dịch repo chỉ được thực hiện đối với các công trái hoặc GTCG do doanh nghiệp lớn phát hành, đảm bảo rủi ro thấp. Khi tham gia giao dịch, các thành viên phải ký hợp đồng chuẩn do PBC và các thành viên thị trường xây dựng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận