vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Học hỏi tiến trình cấp vốn khởi nghiệp của Amalgamated

  Trước khi bắt đầu mở Công ty Amalgamated kinh doanh sản xuất gỗ năm 1963, Angus McDuff đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc khởi nghiệp của mình. Bước chuyển tiếp từ vị trí giám sát của một cơ sở sản xuất đèn bằng gỗ sang chủ một doanh nghiệp riêng kinh doanh gỗ là một bước chuyển thuận lợi.    Là một giám sát, ông nắm vững việc tạo hình và làm cho gỗ xẻ phù hợp với người tiêu dùng cũng như các sản phẩm thương mại. Hơn nữa, ông có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung ứng vật liệu và thường tiếp cận các nhà phân phối sĩ và lẻ cho các thành phẩm của công ty ông.
  McDuff đã tận dụng hiệu quả khoảng thời gian ở cơ sở sản xuất đèn trước khi chuyển sang công việc kinh doanh riêng. Những lúc rảnh rỗi, ông thiết kế một dây chuyền nhỏ sản xuất giá treo bằng gỗ, vận dụng kinh nghiệm trong ngành kinh doanh đèn để tính toán chi phí sản xuất, và tìm hiểu thông tin về các kênh phân phối mà ông sẽ bán sản phẩm mới qua đó. Vì vậy, khi ông chấm dứt cuộc đời nhân viên của mình để trở thành chủ doanh nghiệp riêng, ông đã có được một nền tảng tương đối vững cho bước khởi đầu của mình.
  Tuy nhiên, khi thật sự bước vào thương trường kinh doanh, ông thấy rằng những kiến thức đó vẫn chưa đủ để quản lý tốt doanh nghiệp, ông cần biết nhiều kiến thức chuyên môn hơn nữa, quan trọng là kiến thức về các tài sản tài chính và sản xuất. McDuff đã tính rằng ông cần có đủ tiền mặt – khoảng 3.000 USD – để vượt qua ba tháng khởi nghiệp đầu tiên khi doanh số vẫn còn ở mức tối thiểu, ông cũng trữ một lượng gỗ, đồ ngũ kim và các nguyên vật liệu khác trong kho. Những khoản tồn kho vật liệu này sẽ được chuyển thành tồn kho thành phẩm theo thời gian. Ngoài ra, ông cũng cần tiền để thanh toán chi phí bất động sản hàng năm, các khoản bảo hiểm phải trả và tiền thuê một xưởng nhỏ trong ba tháng đầu. Như đã thảo luận trong chương 1, những khoản này sẽ là tài sản lưu động của McDuff với giá trị tiền như sau:

McDuff cũng cần một số tài sản cố định như: máy tiện gỗ, một vài công cụ điện và cầm tay, các ghế bào cho xưởng, và một xe tải nhỏ để vận chuyển nguyên vật liệu và giao hàng. Angus đã có sẵn một xe tải nhỏ cùng nhiều công cụ cần thiết, và chủ doanh nghiệp trước đây của ông sẵn lòng bán cho ông hai máy tiện gỗ cũ và một số ghế bào dư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Với những tài sản này, Angus có thể hoàn tất phần tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán của mình:

Xe tài nhỏ                                         1.200   USD

Máy tiện                                            1.200   USD

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Công cụ khác                                      300   USD

Đồ đạc ở xưởng                                   300   USD

Tổng tài sản cố định                                       3.000 USD

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tồng tài sản lưu động {trừ phần trên)               7.300 USD

Tổng tài sàn lưu động và cỗ định                 10.300 USD

Chú ý rằng xe tải nhỏ và các công cụ khác là những tàả sàn do McDuff sở hữu. Giá trị của chúng được tính theo giá thị trường của nhửng tài sản đó vào thời điểm chúng được đưa vào sử dụng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

10.300 USD cho tổng giá trị tài sản mà McDuff cần có thể là một con số không nhiều. Nhưng vào thời điểm năm 1963, một đồng đôla cũng thực sự đáng giá. May là vợ chồng Angus có sẵn khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản, đã có một chiếc xe tải và một số công cụ, và chú của Alice còn cho hai người vay 5.000 USD không tính lãi, trả 1.000 USD mỗi năm. Với tất cả tài sản và khoản tiền ấy, Công ty Amalgamated của McDuff đã có được sự cấp vốn cần thiết để xúc tiến hoạt động kinh doanh. Bạn đã xem phần tài sản có trong bảng cân đối kế toán. Sau đây là cách nhìn nhận phần nợ vào cuối năm 1963:

Bạn có thể thấy rằng mọi khoản tiền góp vào vốn được thể hiện ở phần nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán, và tổng số đúng bằng các tài sản khác ở phần tài sản có.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ, nếu không muốn nói là hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, được cấp vốn ban đầu theo cách tương tự với trường hợp của Công ty Amalgamated – bằng tiền tiết kiệm của chủ sở hữu cộng thêm vốn góp từ bạn bè hay người thân. Một số người thậm chí còn dùng đến hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng làm vốn khởi nghiệp.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận