vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Lương và phúc lợi trong doanh nghiệp

Trong các DN, tiền lương và phúc lợi là một trong những yếu tố của chi phí sản xuất, có quan hệ trực tiếp và tác động đến mức lợi nhuận của DN. Các DN đã từng bước gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết hợp lý mối quan hệ tiền lương, tiền thưởng từ lợi nhuận và phúc lợi. Tiền lương và phúc lợi là các nhân tố vật chất quan trọng kích thích NLĐ tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của DN sẽ tăng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo ILO & IFC (2017): “Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận, căn cứ vào năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc”. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc  chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác như phúc lợi.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Để TNXH về lương và phúc lợi là đòn bẩy có tác dụng kích thích đối với NLĐ thì: Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định [33]. Đồng thời thực hiện chế độ tiền lương cho làm việc ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ, đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đúng quy định và để đảm bảo lợi ích cho NLĐ luật pháp và các cơ quan quản lý Nhà nước luôn khuyến khích các DN trả lương cạnh tranh, trả phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định, hỗ trợ nhà ở cho NLĐ. Đây là những nội dung TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ (xem bảng 2.4).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận