vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả đạt được trong tổ chức quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế

Cục Thuế đã chủ động lập kế hoạch chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2010-2018, đồng thời đánh giá nghiêm túc kết quả thu NSNN qua các năm, phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến nguồn thu từng năm trong giai đoạn này; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra và công tác thu nợ thuế nhằm đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm hàng năm.
Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, Cục thuế TP.HCM đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn.
Việc theo dõi quản lý nợ đọng những năm đầu giai đoạn 2010-2018 gặp nhiều khó khăn do một số lý do:
– Có nhiều Thông tư và các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN liên quan đến nhiều loại Thu nhập và nhiều vấn đề khác nhau, có khi chỉ một vấn đề nhưng nằm rải rác ở nhiều Thông tư. Chính điều đó rất dễ gây nhầm lẫn cho chính cán bộ thực thi và cá nhân người nộp thuế;
– Hệ thống thông tin về NNT chưa hoàn chỉnh. Với số lượng đối tượng lớn, cần thiết phải có phần mềm quản lý để theo dõi tình trạng kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, tình hình nợ đọng của các cá nhân;
– Việc chấp hành kê khai và quyết toán thuế của các cá nhân có thu nhập cao làm việc tại nhiều nơi còn rất hạn chế. Việc kê khai thuế TNCN của các đơn vị hành chính sự nghiệp, ban ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố còn rất hạn chế, mặc dù cơ quan thuế đã có văn bản hướng dẫn;
– Chưa có phần mềm quản lý các đối tượng làm việc trong các VPĐD việc lưu trữ thông tin và khai thác dữ liệu phải sử dụng phương pháp thủ công trên bảng tính Excel nên không thể kết nối dữ liệu về các khoản thu nhập chịu thuế, nên không theo dõi và tổng hợp số thuế phát sinh, nợ đọng…định kỳ.
Giai đoạn 2010-2018, công tác giải quyết nợ đọng đã được quan tâm sâu sát hơn thể hiện qua số liệu theo dõi hàng năm được giữ dưới mức 6% so với số thực hiện thu thuế TNCN hàng năm. Cụ thể:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tổng số nợ thuế TNCN giai đoạn 2010-2018 của TP. HCM là 935,37 tỷ đồng. Tổng số thực hiện thu thuế TNCN giai đoạn này của TP. HCM là hơn 22.958 tỷ đồng. Số nợ thuế TNCN năm 2018 so với năm 2017 tăng 49,65%.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận