vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các công cụ của thị trường tiền tệ

Do có thời gian đáo hạn là ngắn hạn, những công cụ tài chính trên thị  trường tiền tệ có đặc điểm là có tính rủi ro, mức độ dao động giá thấp và do  đó đầu tưvào các công cụ này sẽ có ít rủi ro nhất.

Tín phiếu kho bạc

Là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ thường được phát hành với  kỳ hạn thanh toán là 3, 6 và 12 tháng. Chúng được trả lãi với mức lãi suất cố  định và được hoàn trả vốn khi đến hạn thanh toán hoặc được thanh toán lãi  do việc bán lần đầu có giảm giá, tức là, với giá thấp hơn so với khoản tiền đã  định được thanh toán khi hết hạn (hình thức chiết khấu).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tín phiếu kho bạc là loại có tính lỏng và an toàn nhất trong tất cả các  công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được ưa chuộng và mua bán  nhiều nhất trên thị trường. Sở dĩ tín phiếu kho bạc là loại công cụ an toàn  nhất trong tất cả các loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì được sự bảo đảm chi  trả của Chính phủ.

Tín phiếu kho bạc là công cụ được nắm giữ chủ yếu bởi các ngân hàng  thương mại, ngoài ra cũng có một lượng nhỏ các hộ gia đình, các công ty và  các trung gian tài chính khác nắm giữ tín phiếu kho bạc. Các ngân hàng  thương mại nắm giữ tín phiếu kho bạc ngoài mục đích đầu tưnguồn vốn  đang bị đóng băng để hưởng lợi tức còn sử dụng tín phiếu kho bạc nhưlà  khoản tiền dự trữ cấp hai.

Ngoài ra, NHTW có thể sử dụng công cụ tín phiếu kho bạc để thực hiện  nghiệp vụ thị trường mở nhằm điều chỉnh lượng tiền cung ứng ra lưu thông  và kiểm soát thị trường tiền tệ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng

Giấy chứng nhận tiền gửi (CDs ) là một công cụ vay nợ do ngân hàng  thương mại bán cho người gửi tiền. Người gửi được thanh toán lãi hàng năm  theo một tỷ lệ nhất định và khi đến kỳ hạn thanh toán, thì hoàn trả gốc theo  giá mua ban đầu. Hiện nay, công cụ này được hầu hết các ngân hàng thương  mại lớn phát hành và thu được thành công to lớn, với tổng số dưgần đây  vượt quá tổng số dưcủa tín phiếu kho bạc. Các chứng chỉ tiền gửi có thể  được bán lại trên thị trường thứ cấp.

Thương phiếu

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thương phiếu hay còn gọi là kỳ phiếu thương mại là công cụ vay nợ  ngắn hạn do các ngân hàng lớn và các công ty phát hành. Trước đây các  công ty thường vay vốn ngắn hạn ở các ngân hàng thương mại, nhưng sau đó  họ dựa chủ yếu vào việc bán thương phiếu cho các trung gian tài chính và  các công ty khác để vay vốn tức thời.

Thương phiếu bao gồm:

* Hối phiếu:Là một giấy ghi nợ do người bán ký phát trao cho người  mua, trong đó yêu cầu người mua phải trả một số tiền nhất định khi đến hạn  cho người bán hoặc bất kỳ người nào thụ hưởng hối phiếu.

* Lệnh phiếu: Là một giấy nhận nợ do người mua ký phát trao cho  người bán, trong đó người mua cam kết trả một số tiền nhất định khi đến hạn  thanh toán cho người thụ hưởng lệnh phiếu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận  

Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận là một hối phiếu ngân hàng (sự  hứa hẹn thanh toán tương tự một tấm séc) do một công ty phát hành, được  thanh toán trong tương lai và được ngân hàng bảo đảm với một khoản lệ phí  bằng cách ngân hàng đóng dấu “đã chấp nhận” lên hối phiếu. Công ty phát  hành hối phiếu phải gửi một khoản tiền bắt buộc theo thoả thuận vào tài  khoản của mình tại ngân hàng đủ để trả cho hối phiếu. Nếu công ty không  có khả năng thanh toán ngân hàng buộc phải thanh toán theo số tiền đã ghi  trên hối phiếu cho người thụ hưởng.

Các hối phiếu “đã chấp nhận” này thường được mua đi bán lại ở thị  trường thứ cấp và nhưvậy, nó có tác dụng tương tự nhưtín phiếu kho bạc.  Ngoài ra, người sở hữu hối phiếu cũng có thể chiết khấu lại trên thị trường  để thu tiền trước. Đặc điểm của loại công cụ này là lãi suất thấp và có độ an  toàn cao.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận