vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Loại trung tâm logistics căn cứ vào phạm vi quy mô và vị trí địa lý

Căn cứ vào phạm vi quy mô và vai trò
Trung tâm logistics cấp toàn cầu: thường bố trí ở các đầu mối giao thông vận tải mang ý nghĩa cấp toàn cầu, gần các trung tâm kinh tế-thương mại cấp toàn cầu với quy mô từ 100-500 ha nhằm cung cấp dịch vụ logistics cho một châu lục và toàn cầu. Trung tâm logistics này kết nối với các trung tâm logistics cấp toàn cầu, cấp khu vực và cấp quốc gia khác, tạo lên hệ thống logistics quốc tế phục vụ phát triển kinh tế thương mại toàn cầu.

Trung tâm logistics cấp khu vực: được thiết lập ở các đầu mối giao thông vận tải mang ý nghĩa cấp vùng, gần các trung tâm kinh tế-thương mại cấp khu vực với quy mô từ 20-30 ha, có bán kính phục vụ trung bình 300 km đến 500- 800 km kể từ khu vực trung tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế-thương mại cho một số quốc gia tại một khu vực nào đó, cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia.
Trung tâm logistics cấp quốc gia: được bố trí ở các đầu mối giao thông vận tải và trung tâm kinh tế-thương mại của một quốc giavới quy mô từ 10- 30ha, có bán kính phục vụ từ 20-30 km cho đến 300 km kể từ khu vực trung tâm. Trung tâm này thường phục vụ kinh tế-thương mại của một quốc gia cũng như hoạt động kinh doanh của các tập đoàn kinh tế lớn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trung tâm logistics cấp địa phương: phục vụ hoạt động kinh tế-thương mại của một địa phương, tỉnh, thành phố, phục vụ hoạt động kinh doanh cho các tổng công ty lớn tại một khu vực.
Trung tâm logistics cấp doanh nghiệp: có quy mô và phạm vi năng lực hoạt động là nhỏ nhất và thường phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một hoặc một vài doanh nghiệp lớn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Căn cứ vào vị trí địa lý
Trung tâm logistics hàng hải: là nơi mà luồng hàng hóa door-to-door luân chuyển được chuyển tải hoặc thông qua liên tục giữa các tuyến vận tải biển và các tuyến vận tải bộ, nơi hàng hóa lưu kho tạm thời và được phân loại chia tách, nơi tạo ra và tạo điều kiện thuận lợi hình thành các giá trị dịch vụ gia tăng (VAS-Value-Added Services) ở cấp độ khu vực hoặc cấp quốc tế. Các trung tâm logistics hàng hải không còn chỉ là các cảng biển trung chuyển lớn cấp toàn cầu hay cấp khu vực như trước đây mà còn phải là nơi cung cấp các dịch vụ logistics đa dạng cũng như tạo ra các giá trị logistics gia tăng VAL-Value Added Logistics cho các luồng hàng hóa luân chuyển liên tục kết nối giữa phương thức vận tải biển và các phương thức vận tải trên bộ khác trong chuỗi cung ứng của khách hàng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trung tâm logistics hàng không: là trung tâm nơi có luồng hàng hóa luân chuyển và chuyển tải lớn không ngừng giữa phương thức vận tải hàng không và các phương thức vận tải khác, nơi cung cấp các dịch vụ logistics và tạo ra giá trị gia tăng logistics cho khách hàng. Các trung tâm dạng này cũng thường là các cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực và toàn cầu.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trung tâm logistics cạn: trung tâm logistics dạng này về cơ bản cũng có đầy đủ các chức năng và vai trò như các trung tâm logistics hàng hải và hàng không nhưng vị trí nằm trên bộ. Các trung tâm loại này có thể là bến cảng sông quy mô lớn, ga đường sắt-bộ quy mô lớn, nơi có một lượng hàng hóa lớn luân chuyển qua không ngừng, nơi cung cấp các dịch vụ phân phối, phân loại, lưu kho lưu bãi hàng hoá cũng như tạo ra các giá trị logistics gia tăng cho hàng hóa của khách hàng sử dụng dịch vụ của trung tâm.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận