vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mối quan hệ giữa các thị trường bộ phận cấu thành thị trường tài chính

Các bộ phận của thị trường tài chính (thị trường bộ phận) có mối quan  hệ tương hỗ không thể tách rời. Mối quan hệ của chúng được hình thành từ  các luồng chu chuyển về vốn giữa các bộ phận, biến động trên thị trường này  sẽ tạo ra các luồng vốn chu chuyển, từ đó tác động đến quan hệ cung cầu,  làm thay đổi những chỉ số phản ánh hoạt động của thị trường khác.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Về mặt thời gian, thị trường tiền tệ xuất hiện trước thị trường vốn nhưng  chúng đều là những mắt xích trong một dây chuyền hoàn chỉnh – hệ thống  tài chính quốc gia và quốc tế. Theo sự phát triển của nền kinh tế, thị trường  tài chính ngày càng trở nên linh hoạt, tinh vi và phức tạp hơn, ranh giới giữa  các công cụ, giữa các thị trường bộ phận ngày càng mang tính tương đối.  Các công cụ tài chính được lưu thông đan xen giữa các loại thị trường và  được chuyển hoá lẫn nhau. Những công cụ mới xuất hiện liên tục, trong đó  có những công cụ mang tính hỗn hợp với những đặc tính vốn tồn tại tách rời  nhau. Các thị trường bộ phận do đó càng trở nên gắn bó với nhau chặt chẽ  hơn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mối quan hệ giữa các thị trường bộ phận thông qua công cụ lãi suất và  được phản ánh bởi sự biến động của các chỉ số khác như giá chứng khoán, tỷ  giá hối đoái. Sự thay đổi của lãi suất chắc chắn sẽ dẫn đến những biến động  về giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái. Ngược lại, những biến động này sẽ  cân bằng trở lại dưới tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất. Có thể nói, lạm  phát và lãi suất là hai nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới giá cả trên thị trường  chứng khoán, trong đó lãi suất là nhân tố gây tác động trực tiếp tới giá chứng  khoán thông qua việc thay đổi lợi suất yêu cầu của nhà đầu tư. Khi thị  trường tiền tệ có dấu hiệu thay đổi lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu từ  NHTW, lập ức sẽ ảnh hưởng tới giá chứng khoán.  Tóm lại, các thị trường bộ phận có mối quan hệ khăng khít, biện chứng  và tác động lẫn nhau, ảnh hưởng và chi phối đến nhau. Đây chính là một yếu  tố tạo nên tính đồng bộ của thị trường tài chính.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận