vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại thị trường chứng khoán theo hàng hóa

 

Theo các loại hàng hoá được mua bán trên thị trường, người ta có thể phân thị trường chứng khoán thành thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường các công cụ dẫn suất.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị trường trái phiếu (Bond Markets) là thị trường mà hàng hoá được  mua bán tại đó là các trái phiếu. Trái phiếu là công cụ nợ, mà thực chất của  việc phát hành các công cụ này là nhà phát hành đứng ra đi vay theo phương  thức có hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Người cho vay sẽ không chịu bất cứ trách  nhiệm nào về kết quả hoạt động sử dụng vốn của người vay và trong mọi  trường hợp, nhà phát hành phải có trách nhiệm hoàn trả cho trái chủ theo các  cam kết đã được xác định trong hợp đồng vay. Trái phiếu thường có thời hạn  xác định, có thể là trung hạn hay dài hạn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khác với thị trường nợ, thị trường cổ phiếu (Stock Markets) là nơi giao dịch mua bán, trao đổi các giấy tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cổ đông là chủ sở hữu của công ty và phải chịu trách nhiệm trong phần đóng góp của mình. Cổ phiếu sẽ cho phép họ có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công ty cũng nhưđối với tài sản của công ty, khi tài sản này được đem bán. Cổ phiếu có thời gian đáo hạn là không xác định.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị trường các công cụ dẫn suất (Derivative Markets) là nơi các chứng  khoán phái sinh được mua và bán. Tiêu biểu cho các công cụ này là hợp  đồng tương lai (Future Contracts), hợp đồng quyền chọn (Options). Thị  trường này ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý tài chính.  Nó cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu, đồng thời cũng là công cụ đầu  cơ lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận