vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Mối quan hệ qua lại giữa phát triển của thị trường tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ của NHTW

Thực tế lịch sử đã chứng minh, sự phát triển và chức năng của TTTT chịu ảnh hưởng một phần bởi các hoạt động CSTT của NHTW và ngược lại. Việc NHTW lựa chọn hoạt động ở khu vực này chứ không phải khu vực kia của thị trường –
hay lựa chọn hoạt động thông qua thị trường thay vì dựa vào các công cụ phi thị trường như kiểm soát tín dụng – tạo điều kiện cho sự ra đời các hoạt động mua bán và từ đó gây ảnh hướng tới độ sâu và sự phát triển toàn diện của thị trường.
NHTW các nước hiện nay có xu hướng tiến hành nhiều hoạt động để thực hiện các mục tiêu chính sách của mình trên TTTT. Nhiều NHTW cũng xác định các mục tiêu chính sách của mình bằng các mức lãi suất lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng (trường hợp cả 3 quốc gia Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan).
Từ mô hình điều hành lãi suất của các nước đựa lựa chọn nghiên cứu có thể thấy: các lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thường được chọn làm lãi suất tham chiếu cho các thành viên thị trường và lãi suất định hướng cho hoạt động điều hành của NHTW. Để nâng cao tính định chuẩn của lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất được lựa chọn phải phản ánh được thực trạng thị trường và xây dựng cơ chế điều hành lãi suất hiệu quả để điều chỉnh được lãi suất mục tiêu theo mong muốn. Phần lớn các nước đều tạo ra một hành lang lãi suất thông qua các công cụ hoạt động với kỳ hạn qua đêm và giữ lãi suất thị trường gần với lãi suất chính sách định hướng thông qua thực hiện các công cụ điều chỉnh, nghiệp vụ repo/repo nghịch đảo trên thị trường OMO với một nhóm các nhà giao dịch sơ cấp được lựa chọn. Muốn vậy, trước hết phải hoàn thiện cơ sở tạo lập dữ liệu, phương pháp thống kê và tính toán lãi suất mục tiêu hợp lý.
Để tăng cường khả năng hội nhập và phát triển TTTT theo kịp xu thế của các quốc gia trong khu vực và quốc tế, bên cạnh thị trường vay, gửi truyền thống cần thúc đẩy sự phát triển của thị trường repo, quan tâm đến cả việc sử dụng các công cụ trên thị trường ngoại hối để hướng tới mục tiêu hoạt động được đặt ra trên cấu phần thị trường khác. Trong việc phát triển thị trường repo, cần lưu ý bài học của Thái Lan. Nếu NHTW là người tham gia nổi trội trên thị trường, sự hiện diện của nó thực tế có thể làm kìm hãm các giao dịch giữa các tổ chức tài chính tư nhân. Chẳng hạn, ở Thái Lan vai trò tích cực của NHTW trên thị trường repo được coi là một nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tham gia của các đối tượng khác. Để giải quyết vấn đề này, tháng 11/2007, NHTW Thái Lan đã đưa ra các biện pháp giảm vai trò của mình trên thị trường repo và khuyến khích các hoạt động giữa những người tham gia thuộc khu vực tư nhân.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận