vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Nguyên tắc tài trợ linh hoạt trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc tài trợ linh hoạt dựa trên cơ sở về tính mùa vụ trong hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, DN luôn mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh; tuy nhiên, nhiều khi DN phải thu hẹp quy mô kinh doanh. Bởi vậy, để đảm bảo việc huy động nguồn vốn một cách linh hoạt, việc hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn phải được thực hiện trên cơ sở giúp DN gia tăng được khả năng đàm phán đối với các nhà cung cấp vốn trên thị trường. Để thực hiện nguyên tắc này, DN cần phải có sự điều chỉnh nhất định trong cơ cấu nguồn vốn đặc biệt đối với các khoản nợ ngắn hạn để DN có tính linh hoạt trong cơ cấu nguồn vốn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận