vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 14 công ty cổ phần niêm yết thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, bao gồm 12 CTCP thuộc lĩnh vực Thuỷ điện và 4 CTCP thuộc lĩnh vực Nhiệt điện. Tác giả tiến hành phân loại các DN trong mẫu nghiên cứu theo tiêu chí quy mô tổng tài sản bình quân và phân loại thành 3 nhóm bao gồm: CTCP quy mô lớn; CTCP quy mô trung bình và CTCP quy mô nhỏ. Do đặc thù hoạt động kinh doanh, quy mô vốn kinh doanh bình quân của các DN trong mẫu nghiên cứu là rất lớn, dao động từ 139 tỷ đồng đến 12.312 tỷ đồng (tính đến thời điểm ngày 31/12/2017). Bởi vậy, để việc phân loại phản ánh được số lượng đủ lớn DN trong từng loại quy mô, tác giả phân loại như sau: (i) Nhóm CTCP quy mô lớn nếu TTSBQ lớn hơn 2.000 tỷ đồng; (ii) Nhóm CTCP quy mô trung bình nếu quy mô TTSBQ từ 1.000 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng; (iii) Nhóm CTCP quy mô nhỏ nếu quy mô TTSBQ dưới 1.000 tỷ đồng. Kết quả quả phân loại được thể hiện dưới Bảng 2.1 sau đây:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận