vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng trong tăng trưởng xanh

Dựa trên việc tổng hợp các chỉ số trong bước 1 và xác định cấu trúc bộ tiêu chí trong bước 2, luận án tiến hành sàng lọc để loại bỏ những chỉ số không liên quan đến TTX. Sau đó, luận án tiến hành chuẩn hóa những chỉ số sao cho phù hợp với mục tiêu chỉ số đánh giá TTX doanh nghiệp SXXM đồng thời loại bỏ những chỉ số trùng nhau từ các nguồn chỉ số đánh giá khác nhau để tránh việc lặp lại một chỉ số. Các chỉ số thừa hoặc không liên quan sẽ được loại bỏ. Tất cả các chỉ số được đưa vào xem xét, mỗi chỉ số phải được sàng lọc qua 3 cấp độ: xác định một cách phù hợp, bên trong ranh giới công ty, và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu [21]. Trên cơ sở nghiên cứu đặc thù doanh nghiệp SXXM, luận án xác định mỗi chỉ số cần sàng lọc qua các cấp độ sau: (1) xác định một cách phù hợp với các mục tiêu và chính sách về chất lượng, môi trường, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp SXXM; (2) bên trong phạm vi doanh nghiêp SXXM; và (3) trong phạm vi cấu trúc hay các tiêu chí/khía cạnh của TTX đã được xác định trước. Các chỉ số không đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ bị loại ra.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khung đo lường TTX yêu cầu phải thuận lợi cho việc phân tích hệ thống để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá TTX. Khung TTX doanh nghiệp cần đảm bảo các yêu cầu: tính hệ thống, tính cấu trúc, tính logic, tính truyền thông [34].

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Việc lựa chọn chỉ số cần được xem xét một cách tỉ mỉ bởi vì có thể doanh nghiệp   sẽ tốn một khoản chi phí lớn khi đo các chỉ số mà chỉ số đó không hữu dụng cho doanh nghiệp/ngành trong quản lý hoặc không phản ánh mục tiêu TTX. Do đó, chỉ số được lựa chọn là chỉ số có chất lượng cao thể hiện qua tính tiêu biểu (đại diện tốt), độ tin cậy và khả thi [34]. Việc lựa chọn chỉ số thực hiện qua các bước sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong quá trình lựa chọn chỉ số luôn có những chỉ số phù hợp với tiêu chí đánh giá nhưng lại có thể chưa phù hợp với hệ thống SXXM, do đó các chỉ số này cần phải được chuẩn hóa lại theo quá trình SXXM. Mặt khác, trong quá trình lọc chỉ số cũng xảy ra tình huống là các nguồn chỉ số ở các hệ thống khác nhau đôi khi có những chỉ số trùng nhau và như vậy cần loại bỏ các chỉ số trùng nhau.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận