vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ảnh hưởng cơ sở hạ tầng đến xuất khẩu hàng chế biến

Cơ sở hạ tầng

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hệ thống cơ sở hạ tầng hiệu quả và phát tri ển là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo hoạt động của nền kinh tế có hiệu quả bởi lẽ cơ sở hạ tầng là một nhân tố trong việc xác định vị trí của hoạt động kinh tế và các hoạt động hay lĩnh vực có thể phát triển trong một quốc gia. Cơ sở hạ tầng phát tri ển tốt làm giảm ảnh hưởng của khoảng cách giữa các vùng, hội nhập thị trường quốc gia và kết nối nó với thị trường ở các nước trong khu vực khác với chi phí thấp. Thêm vào đó, chất lượng và sự bao phủ của hệ thống cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đáng k ể đến tăng trưởng kinh tế và giảm sự bất bình đẳng về thu nhập cũng như nghèo đói. Mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông và truyền thông phát triển tốt là điều kiện tiên quyết cho các cộng đồng kém phát triển tiếp cận các hoạt động và dịch vụ của nền kinh tế.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các phương tiện giao thông bao gồm đường bộ, đường sắt, bến cảng, và vận chuyển hàng không giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ một cách an toàn và kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Các nền kinh tế đều nỗ lực để có được nguồn cung cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp không bị cản trở trong khi làm việc. Một mạng lưới viễn thông vững chắc và rộng mở cho phép cung cấp thông tin nhanh và miễn phí, làm tăng hiệu quả kinh tế tổng thể bằng cách giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với nhau, đồng thời các thông tin liên quan được chia sẻ đầy đủ và kịp thời giúp cho việc ra quyết định một cách có hiệu quả.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chất lượng cơ sở hạ tầng có tác động tương đối lớn, tích cực và là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến thương mại giữa các quốc gia (Nordas và Piermartini, 2004; Rojas và cộng sự, 2006). Dòng chảy thương mại song phương bị ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng giao thông, chủ yếu là các cảng và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Hệ thống đường xá vào cảng kém chất lượng, các cơ quan hải quan hoạt động kém hiệu quả, năng lực quản lý yếu đều có tác động làm hạn chế tiếp cận tài chính và dịch vụ kinh doanh. Chi phí dịch vụ Internet cũng ảnh hưởng đáng kể đến dòng chảy thương mại (Hoekman và Nicita, 2008). Dịch vụ vận tải và cơ sở hạ tầng tốt sẽ cải thiện tiếp cận thị trường quốc tế và góp phần thúc đẩy thương mại (B ougheas và cộng sự, 1999). Nghiên cứu của Fink và cộng sự (2005) đã đánh giá tác động của ICT đối với dòng chảy thương mại và cho thấy rằng chi phí điện thoại cao có ảnh hưởng tiêu cực đến trao đổi thương mại. Hơn nữa, tác động của ICT là lớn hơn đối với thương mại những hàng hóa có sự khác biệt hoá sản phẩm hơn là thương mại các sản phẩm đồng nhất.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, về mặt lý thuyết đã chỉ ra rằng quốc gia với cơ sở hạ tầng tốt sẽ thúc đẩy thương mại phát triển (Wilson và cộng sự, 2003)

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận