vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; là tư liệu, tài sản gắn với hoạt động của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đất đai lại là nguồn tài nguyên không tái tạo được, không mở rộng được ở phạm vi cả nước và địa phương. Bởi vậy, việc tiếp cận đất đai, chính sách hỗ trợ đất đai với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng để hình thành, phát triển sản xuất kinh doanh, hấp dẫn thu hút đầu tư cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành đất đai được giao cho chính quyền địa phương (tỉnh, thành phố) quản lý, việc cấp đất (giao hoặc cho thuê) cũng như hỗ trợ, miễn giảm tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng, thuộc thẩm quyền của Chính quyền địa phương, do chính quyền địa phương xử lý. Đặc biệt, trong thực tiễn các doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc, khó khăn nhất trong khâu tiếp cận đất đai. Theo tài liệu khảo sát, điều tra của tác giả về các chính sách cần thiết cho doanh nghiệp, trong giai đoạn đến 2025 hơn 60% doanh nghiệp mong muốn Nhà nước và thành phố quan tâm đến chính sách đất đai.

Chính sách hỗ trợ đất đai cho các doanh nghiệp bao gồm: Hỗ trợ việc giao đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá tiền thuê đất, thời hạn cho thuê và tính tiền thuê; đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ san lấp mặt bằng. Để khắc phục khó khăn hiện tại của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, giảm chi phí và thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, thành phố cần ban hành các chính sách về đất đai cụ thể như sau

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Chính sách với các doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Chính sách với các doanh nghiệp dịch vụ (Dịch vụ cảng biển, dịch vụ du lịch)

+ Chính sách với các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Chính sách với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

sở hạ tầng, nhà xưởng dành cho các doanh nghiệp phụ trợ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Chính sách với phát triển đô thị và hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện…)

+ Chính sách với các doanh nghiệp vận tải, giao nhận

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận