vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân kỳ giai đoạn đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại Lạch Huyện ( số liệu tham khảo)

Diện tích khu đất cần thiết để đầu tư xây dựng TT logistics từ năm 2016 đến năm 2030 cần khoảng 160,32 ha, dự kiến được chia làm 3 giai đoạn phân kỳ đầu tư (như trong bảng 3.7 và bảng 3.8), cụ thể như sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2016 – 2020)
Diện tích đất cần thiết để đầu tư xây dựng TT logistics trong giai đoạn 1 này khoảng 48,96 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Như vậy, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics đến năm 2020 đạt được khoảng 48,96 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2021 – 2025)
Diện tích đất cần thiết bổ sung để đầu tư xây dựng mở rộng TT logistics trong giai đoạn 2 này khoảng 48,79 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Như vậy, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics đến năm 2025 đạt được khoảng 97,74 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

+ Giai đoạn 3 (từ năm 2026 – 2030)
Diện tích đất cần thiết bổ sung để đầu tư xây dựng mở rộng TT logistics trong giai đoạn 3 này khoảng 62,58 ha (bao gồm diện tích đất dự phòng chiếm khoảng 20%). Như vậy, tổng diện tích chiếm đất của TT logistics đến năm 2030 đạt được khoảng 160,32 ha (bản vẽ quy hoạch tổng thể thể hiện trong phụ lục 8).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận