vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia, Chương trình Công nghệ cao Quốc gia; cung cấp thông tin công nghệ; tổ chức hàng chục lớp tập huấn về đổi mới công nghệ; tư vấn, hỗ trợ 20 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm về khoa học và công nghệ, Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam và quốc tế. Hàng năm tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, triển lãm mi-ni, các buổi trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị, hàng chục cuộc kết nối cung cầu cho doanh nghiệp, Giai đoạn 2011-2015, Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng đã tổ chức kết nối 268 cuộc cho các tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ, thương thảo ký kết hợp đồng; 74 cuộc hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp; 03 phiên đấu giá công nghệ, kết nối thị trường; 07 cuộc triển lãm nhỏ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ làm chủ, thích nghi công nghệ hiện đại. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sau khi đã hỗ trợ thực hiện xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ: Có 4 doanh nghiệp được hỗ trợ với 07 nhiệm vụ, tổng số vốn 3.283,813 triệu đồng. Thông qua triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra một số sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù, truyền thống của Hải Phòng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước hoặc khu vực

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các hoạt động thẩm tra, thẩm định công nghệ; quản lý chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh (thẩm tra công nghệ của 40 đến 45 dự án đầu tư/ năm), góp phần nâng cao tốc độ đổi mới công nghệ, ngăn ngừa công nghệ lạc hậu, không thân thiện môi trường đầu tư vào thành phố.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các hoạt động nêu trên đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của thành phố. Cụ thể:

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận