vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các vấn đề trong quá trình triển khai giải pháp hệ thống thông tin

Theo kết quả từ báo cáo phân tích CHAOS Chronicle do STANDISH GROUP (2011) thực hiện từ 2002-2010, trung bình mỗi năm có khoảng 32% dự án CNTT triển khai thành công (đúng tiến độ, đảm bảo ngân sách, đầy đủ chức năng theo thiết kế), 44% triển khai chậm tiến độ (Chậm tiến độ, vượt quá ngân sách cho phép, không  đầy đủ các chức năng theo thiết kế), 23% dự án CNTT hoàn toàn thất bại (hủy hoặc không bao giờ sử dụng). Điều đó cho thấy triển khai các dự án CNTT nói chung và  dự án HTTT nói riêng gặp rất nhiều vấn đề trở ngại. Nghiên cứu của Beaumaster (1999) đã chỉ ra các nhóm vấn đề trong triển khai giải pháp HTTT bao gồm: “Quản lý tiến trình, môi trường tổ chức, lãnh đạo tổ chức, hạ tầng công nghệ và vấn đề con người”.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận