vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ

Đổi mới, sáng tạo là yêu cầu quan trong trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra khá mạnh với các quốc gia và Việt Nam. Để việc tiếp cận với những thành tựu KH CN tiên tiến, hiện đại của thế giới và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp đòi hỏi chính phủ Trung ương cũng như chính quyền địa phương phải có những cơ chế, chính sách cần thiết trợ giúp cho sác doanh nghiệp. Mục tiêu của chính sách nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hải Phòng nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận được trình độ khoa học công nghệ mới, những sáng chế, phát minh và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao, năng suất lao động, thương hiệu, chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) một cách kịp thời, chi phí thấp. Theo Luật Ngân sách, việc hỗ trợ KHCN (đổi mới công nghệ, thiết bị, thương hiệu, xuất xứ), quy định của Nhà nước về chi ngân sách là “các địa phương phải dành tối thiểu 2% chi ngân sách cho hoạt động KHCN, còn việc chi cho hoạt động cụ thể lại do địa phương quy định chính sách cụ thể phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong giai đoạn 2005-2015 thành phố đã triển khai, thực hiện kịp thời Luật Khoa học công nghệ, Luật Môi trường và các Nghị định, các chương trình KHCN, chương trình đổi mới sáng tạo, chương trình đổi mới công nghệ… các quyết định của Chính phủ vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Hướng dẫn, hỗ trợ 03 doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; 01 doanh nghiệp tham gia Chương trình Công nghệ cao Quốc gia; 01 doanh nghiệp tham gia Quỹ VIIP – đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp; 02 doanh nghiệp tham gia Chương trình 592; 03 doanh nghiệp đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2007/NĐ-CP…Cùng với việc triển khai các chính sách của Chính phủ trong hỗ trợ KHCN cho các doanh nghiệp, UBND thành phố cũng đã chủ động ban hành nhiều chương trình, quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ KHCN giúp các doanh nghiệp đổi mới TTB, công nghệ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận