Đặc tính chất lượng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Việc xác định được một chỉ số được xem là tốt rất quan trọng, chỉ số tốt là chỉ số phản ánh được mục tiêu xây dựng và có thể đo lường được chỉ số đó Thông thường các đặc tính chất lượng kỳ vọng của chỉ số khi xây dựng bao gồm [88]:

Rate this post

Bình luận