vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ thanh toán vốn đầu tư và giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Các bộ phận tham gia quản lý và thực hiện các công trình, dự án NTM phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, giám sát của mình để đảm bảo được chất lượng công trình và tiến độ xây dựng. Rà soát toàn bộ các khâu của quá trình đầu  tư, rà soát lại cơ chế quản lý các dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư; nâng cao trách nhiệm của các khâu nghiệm thu, thanh quyết toán công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định của nhà nước là một yếu tố góp phần hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tỉnh Hà Tĩnh cần bố trí NS xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng các công trình NTM, không để phát sinh nợ mới. Đối với nguồn vốn nợ đọng xây dựng cơ bản, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ vốn giao đối với từng công trình, dự án, thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, giải ngân nguồn vốn theo quy định; Đối với các công trình, dự án thiếu vốn: chủ động lồng ghép các nguồn vốn thuộc NSĐP (huyện, xã), nguồn vốn thuộc các Chương trình, dự án để cân đối, bố trí bổ sung đủ vốn theo dự toán công trình đã được phê duyệt; Đối với các công trình, dự án hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán: Cần chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư (UBND xã) khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình theo đúng quy định; Đối với các công trình đang thi công, chưa hoàn thành: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu, thanh toán kịp thời cho các đơn vị.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng NLTC cùng việc đã xử lý nợ đọng theo kế hoạch.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận