vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phân loại trung tâm logistics căn cứ chức năng, mục đích, sản phẩm dịch vụ, tính chất sở hữu

Căn cứ vào chức năng và mục đích hoạt động
Trung tâm logistics cung cấp dịch vụ logistics cho hoạt động kinh tế- thương mại toàn cầu, kinh tế-thương mại châu lục, kinh tế-thương mại một khu vực, của một quốc gia, của một vài hoặc một tỉnh, thành phố.
Trung tâm logistics phục vụ cho một hay một số chủ thể kinh tế nhất định như trung tâm logistics chỉ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho riêng một hoặc một vài tập đoàn kinh tế lớn, một hay nhóm các doanh nghiệp lớn,….Hay nói cách khác đây dạng trung tâm logistics cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động logistics 1PL và 2PL của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn,…

Trung tâm logistics phục vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics như 3PL, 4PL, 5PL. Các trung tâm logistics dạng này là nơi các nhà cung cấp dịch vụ logistics LSP cung cấp các dạng dịch vụ 3PL, 4PL và 5PL cho khách hàng sử dụng dịch vụ logistics outsourcing của họ.
Căn cứ vào loại hàng hóa phục vụ hoặc loại dịch vụ cung cấp
Trung tâm logistics tổng hợp: Hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm logistics phục vụ cho tất cả các loại, nhóm hàng hóa khác nhau, cung cấp nhiều dạng dịch vụ trung tâm logistics khác nhau.
Trung tâm logistics nhóm ngành, nhóm dịch vụ: Hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm logistics chỉ cho một nhóm ngành hàng nhất định có mối liên hệ với nhau, cũng như chỉ cung cấp một số nhóm dịch vụ trung tâm logistics nhất định.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trung tâm logistics chuyên dụng: Hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm logistics chủ yếu cho một ngành hàng chuyên biệt, ngành sản xuất kinh doanh chuyên biệt, cung cấp các dịch vụ trung tâm logistics chuyên biệt. Thông thường các trung tâm này phục vụ hàng hoá chất nguy hiểm hay hoá dược phẩm, thuốc, hay các ngành sản xuất kinh doanh lớn như đóng tàu, sản xuất lắp ráp ôtô, máy bay, các tổ hợp sản xuất công nghiệp vũ khí quốc phòng,….

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Căn cứ theo tính chất sở hữu
Trung tâm logistics Công: là dạng trung tâm logistics được xây dựng và hoạt động trên cơ sở ngân sách nhà nước, hay các tỉnh thành phố địa phương. Trung tâm này hoạt động vì mục đích công cộng của quốc gia, tỉnh hay thành phố cung cấp vốn.
Trung tâm logistics Tư: Là dạng trung tâm logistics được xây dựng và hoạt động từ nguồn vốn của khối tư nhân, phục vụ lợi ích và mục đích kinh doanh của khối tư nhân.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trung tâm logistics Công-Tư: Là dạng trung tâm logistics mà được xây dựng và hoạt động trên cơ sở kết hợp từ nguồn vốn nhà nước hay chính quyền địa phương với nguồn vốn tư nhân. Trung tâm này hoạt động kết hợp vì mục đích công và lợi ích của cả khối tư nhân. (Beata Skowron-Grabowska 2010).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các tiêu chí đo lường hiệu quả của trung tâm logistics cảng biển
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của một TT logistics có thể đánh giá theo 6 tiêu chí: về tài chính, khai thác, chất lượng, chức năng, an toàn, nhân sự và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ TT logistics. Tuy nhiên, trong thực tế rất khó đo lường được các tiêu chí này một cách nhanh chóng, đơn giản và đáng tin cậy. Theo nghiên cứu và tính toán, tác giả đưa ra một số tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả TT logistics như sau

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận