vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo “Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của  Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG”[89] và “Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên bộ Bộ NN và Phát triển NT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện quyết định số 800/QĐ-TTg  ngày 04  tháng  6  năm  2010  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  phê duyệt CTMTQG XDNTM giai đoạn 2010 – 2020”[108], UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ở các cấp với đầy đủ các  thành phần trong hệ thống chính trị; BCĐ cấp tỉnh, huyện do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, cấp xã do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban. Cấp ủy các cấp đều thành lập các đoàn công tác chỉ đạo, giám sát tại các địa phương; các sở, ban, ngành thành lập tổ công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí thuộc ngành phụ trách. Thành lập Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, huyện hoạt động chuyên trách, chuyên nghiệp; Ban Quản lý Chương trình cấp xã do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Ban giám sát cộng đồng do Trưởng ban MTTQ làm Trưởng ban, 4 Tiểu ban (Tuyên truyền, Phát triển sản xuất, Xây dựng hạ tầng, Văn hoá – xã hội), bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã, thành lập các Ban phát triển thôn. Trong 5 năm, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 176 cuộc làm việc, cấp huyện đã tổ chức 12.725 cuộc làm việc với các xã, quy định ngày thứ 7 chỉ đạo NTM thành phong trào rộng khắp trong toàn Tỉnh.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chính vì vậy hoạt động chỉ đạo từ cấp tỉnh đến huyện, xã, thôn được chuyên môn hóa, tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ XDNTM đạt hiệu quả cao. Công tác điều hành, phối hợp đồng bộ, các chủ trương, chính sách được cụ thể hóa bằng Nghị quyết, hướng dẫn thực hiện của địa phương. Công tác đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện đã bám sát vào Bộ tiêu chí quốc gia và các văn bản hướng dẫn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận