vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Định hướng phát triển của các doanh nghiệp may trong ngành

Xuất phát từ quan điểm phát triển ngành dệt may trở thành ngành mũi nhọn, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó để các DN may phát triển bền vững thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 432/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam hay quyết định 145/QĐ-TTg về chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong quy hoạch phát triển các DN may thì mục tiêu là phát triển nhanh và bền vững. Số lượng lao động các DN may sử dụng năm 2020 là 2200 lao động và năm 2030 là 3200 lao động, tỷ lệ nội địa hóa năm 2030 là 58%. Với số lượng NLĐ lớn và tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao như vậy thì thực hiện TNXH đối với NLĐ cần được thực hiện một cách bài bản, có chất lượng để phát triển nguồn nhân lực cả về lượng và chất cho sự phát triển bền vững của các DN may.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy trong quy hoạch phát triển thực hiện TNXH đối với NLĐ chính là thách thức đặt ra để tạo sự chuyển biến về lượng và chất trong đội ngũ lao động của các DN may Việt Nam, giúp các DN may nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quy hoạch này cũng cho rằng các DN may cần phát triển bền vững, hiệu  quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động theo các chuẩn mực quốc tế. Phát triển bền vững ở đây chính là thực hiện TNXH đối với NLĐ. Muốn vậy thì quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ cần được hoạch định thực hiện, triển khai thực hiện và kiểm soát thực hiện để quản lý lao động theo các chuẩn mực quốc tế với các CoC về lao động cũng như tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế; Phân bố các DN may ở các vùng phù hợp, thuận lợi về nguồn cung cấp lao động, giao thông, cảng biển. Cho đến năm 2030, các DN may thuộc ngành dệt may xây dựng được thương hiệu nổi tiếng.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận