vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Xác định rõ các công trình ưu tiên thực hiện trong từng giai đoạn

Các BCĐ xã cần họp bàn và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đối với các công trình, dự án đầu tư XDNTM trên địa bàn để xác định rõ ràng thứ tự ưu tiên thực hiện các công trình trong nội dung XDNTM theo nguyên tắc ưu tiên cho  những công trình thiết thực, phù hợp với khả năng đảm bảo vốn đầu tư. Cần định hướng ưu tiên hỗ trợ các thôn hoàn thiện các công trình CSHT thôn, xóm. Việc phát động xây dựng NTM cấp thôn, xóm cần thu hút được sự tham gia tích cực hơn của người dân, đem đến hiệu quả thiết thực hơn, phù hợp hơn với mong đợi của người dân.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Việc xác định được thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn để thực hiện sẽ làm giảm bớt số lượng công trình thực hiện ở một thời điểm, tập trung vốn cho các công trình thiết yếu, tránh đầu tư tràn lan, đồng thời các công trình nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực để huy động vốn thực hiện những công trình phía sau, làm hạn chế nợ đọng xảy ra.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Cần công khai, minh bạch việc xếp thứ tự ưu tiên các công trình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bố trí vốn đầu tư, đảm bảo đúng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn; kiên quyết xử lý dứt điểm nợ đọng trong XDCB đối với từng công trình thực hiện.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận