vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng được đề xuất bởi David Durand (1952) với những giả định sau: (i) Không tồn tại thuế TNDN nên không tồn tại khoản “tiết kiệm thuế” từ lãi vay; (ii) Không có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận; toàn bộ lơi nhuận của DN được chia cho chủ sở hữu: (iii) Không có những thay đổi trong quyết định đầu tư của DN nên không có sự biến động đối với EBIT hay rủi ro kinh doanh không thay đổi.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, lý thuyết về lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng không tồn tại một cơ cấu nguồn vốn tối ưu do vậy không tồn tai mối quan hệ giữa cơ cấu nguồn vốn và giá trị DN. Tuy nhiên, cách tiếp cận lợi nhuận hoạt động ròng được nghiên cứu trong điều kiện thị trường tài chính hoàn hảo, bỏ qua khoản tiết kiệm thuế từ lãi vay và giữ cố định chi phí sử dụng nợ với mọi trường hợp khác nhau về mức độ sử dụng nợ, những giả định này đã làm giảm sức thuyết phục cho những kết luận của phương pháp tiếp cận này khi xem xét các tình huống lựa chọn cơ cấu vốn trong thực tiễn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận