vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ vẫn chưa có sự coi trọng đúng mức tại các DN may quy mô nhỏ và vừa. Một số nội dung cụ thể:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bên cạnh đó, cả DN lớn và DNNVV vẫn còn một số tồn tại như:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ngoài ra vấn đề bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp vệ sinh, sức khỏe sinh sản, vấn đề việc làm cho NLĐ nữ bị sa thải khi tuổi trên 35, xây dựng nhà trẻ… vẫn chưa có phương án giải quyết. Những tồn tại trong nội dung  TNXH đảm bảo  quyền và lợi ích tại các DN may có những vấn đề mang tính chất thời điểm, có những vấn đề mang tích chất cố hữu. Song cho dù với tồn tại nào thì các DN may cần có những giải pháp thích đáng để khắc phục những tồn tại này.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các DNNVV chưa nắm rõ cách thức và toàn bộ quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ. Việc thực hiện này diễn ra khá rời rạc, manh mún, tiện thì làm hoặc một số DN chỉ làm để đối phó cho có được CoC mà khách hàng yêu cầu. Một số tồn tại cụ thể:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bên cạnh đó, các DN lớn vẫn gặp một số bất cập trong: kế toán thực hiện TNXH của DN, tổ chức truyền thông và xây dựng báo cáo truyền thông thực hiện.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận