vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Những thành công về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Các DN may Việt Nam đã thể hiện sức mạnh nội lực, sự năng động của mình tạo ra những “chuyển hướng” tích cực về TNXH đối với NLĐ thời gian qua (xem bảng tổng hợp kết quả thực trạng TNXH đối với NLĐ – phụ lục 13).

Trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Các DN may kể các DN lớn, các DNNVV đã nghiêm chỉnh nội dung thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, thể hiện trên phương diện:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của các DN may ngoài những thành công kể trên thì các DN lớn đã nỗ lực bền bỉ với thành quả như: thực hiện tốt việc có các điều khoản đảm bảo quyền cho NLĐ trong HĐLĐ; chương  trình chăm sóc sức khỏe nâng cao; đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đúng quy định; đảm bảo mức lương cạnh tranh để có được NLĐ cuộc sống sung túc hơn sau giờ làm việc; trả phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định cho NLĐ; tổ chức tốt hội nghị NLĐ hàng năm là diễn đàn, là cầu nối để rút ngắn khoảng cách giữa người làm chủ và người làm thuê; NLĐ được tham gia Công đoàn, đoàn thể theo nguyện vọng cũng như tạo điều kiện cho công đoàn phát huy chức năng chăm lo đời sống cho NLĐ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ chủ yếu được thực hiện tại các DN lớn đã đạt được những thành công điển hình:

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận