vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực trạng sử dụng các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Sử dụng NLTC từ tín dụng

Trong giai đoạn 2011-2016, bằng các chính sách phù hợp của Nhà nước đã tạo ra sự gia tăng rõ rệt việc cung cấp tín dụng NNNT. Trong đó, người dân vay cho mục đích phát triển sản xuất chiếm tỷ lệ lớn nhất (60,07%), tiếp theo là vay cho  mục đích cải tạo nhà ở chiếm tỷ lệ 10,9%

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tín dụng đã giúp hộ nông thôn phát triển các nghề mới bao gồm cả hoạt động phi nông nghiệp và nông nghiệp. Các hộ thường sử dụng tín dụng để mở   rộng sản xuất, hoặc chi trả tiền phân bón, thuê lao động. Tín dụng  đã làm góp   phần gia tăng lợi nhuận của hoạt động đầu tư. Các hộ được phỏng vấn đều cho biết khoản vay đã giúp gia đình họ tăng thu nhập của hoạt động được đầu tư. Mặt khác, tín dụng có tác động tích cực lên đời sống của hộ gia đình, được cải thiện và nâng cao.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Như vậy, tín dụng có vai trò tích cực lên hoạt động sản xuất và đời sống của hộ nông thôn, qua đó phát triển nông thôn. Tạo thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tín dụng sẽ có tác động tích cực lên xây dựng nông thôn mới.

Sử dụng NLTC từ DN

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng các chính sách ưu đãi tới các doanh nghiệp bằng cách lập danh sách các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào NNNT, gửi công văn tới các doanh nghiệp thông báo những chính sách ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng, đồng thời còn tổ chức mở một lớp tập huấn cho các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, HTX, tuyên truyền về những chính sách ưu đãi của Nghị định 61/2010/NĐ-CP và sau đó là Nghị định 210/2013/NĐ-CP và Nghị quyết 157, 90 của HĐND tỉnh, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục xin hỗ trợ đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tổng số DN được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư vào NN, nông thôn trong giai đoạn 2011-2016 là 1.888 DN. Tuy nhiên, hiệu quả của hầu hết các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực NN, nông thôn nhìn chung vẫn thấp. Năm 2016, vì nhiều điều kiện bất lợi như sự cố môi trường do Formosa gây ra, mất mùa do sử dụng giống lúa không đạt yêu cầu, giá thịt lợn giảm trầm trọng… trong tổng số 769  doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ có 50,6% có lãi; 9,8% hòa vốn và 39,6% thua lỗ. Một trong những nguyên nhân chủ quan ở đây là do nhiều địa phương vì “bệnh thành tích”, muốn sớm đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên đã vội vàng ép thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, các DN trên hình thức, nên các loại hình này hoạt động không có hiệu quả.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Sử dụng NLTC từ đóng góp của người dân.

Phần lớn các xã mới chỉ huy động NLTC từ đóng góp của người dân vào CSHT như đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang đồng ruộng, cải tạo, xây mới giao thông nội đồng, kênh mương,… Đóng góp của người dân chủ yếu đối với các công trình có vốn đối ứng của NSNN và các công trình hạ tầng cấp xã, thôn, xóm tác động trực tiếp tới đời sống của cộng đồng dân cư.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận