vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ba trụ cột thể hiện khả năng lớn mạnh và cạnh tranh của một NH là vốn; khoa học công nghệ, sản phẩm và nguồn nhân lực. Trong đó CNTT luôn được coi là nhân tố quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi mới và phát triển hệ thống NH. Từ thực tiễn gần 30 đổi mới cho thấy đẩy mạnh đầu tư, phát triển công nghệ NH dựa trên nền tảng CNTT – TT tiên tiến đã giúp hệ thống NH Việt Nam tiếp cận nhanh với những tri thức, kinh nghiệm và thành tựu NH hiện đại, tăng cường năng lực nội tại, rút ngắn khoảng cách, hội nhập với cộng đồng NH trong khu vực và quốc tế. Và cũng từ đổi mới công nghệ lại thúc đẩy tiến trình cải cách thể chế phù hợp với phương thức hoạt động NH mới. CNTT đã làm thay đổi căn bản cục diện quản trị NH bao gồm cả NHNN và NHTM, chính sách, quy trình được đổi mới theo hướng hiện đại hóa, nhấn mạnh sáng tạo và nền tảng con người, hình thành nền móng vững chắc giúp các NH Việt Nam có thể trụ vững trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt thông qua việc cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng khả năng chiếm thị phần của các NH (Banking Viet Nam (2016),Đỗ Thị Bích Hồng (2016)). Theo Ngân hàng nhà nước, thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành NH trong 30 năm đổi mới là: (1) Ứng dụng nhanh, hiệu quả CNTT vào toàn bộ các hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;(2) Nghiên cứu chuyển đổi từ mô hình hệ thống CNTT phân tán sang mô hình tập trung; (3) Phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích ngân hàng ngày càng phong phú và chuẩn hóa, tiệm cận với thế giới;(4) Ứng dụng và phát triển hạ tầng công nghệ ngân hàng (Nguyễn Thị Kim Thanh (2015)).

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

CNTT là nền tảng kỹ thuật quan trọng để thực hiện các mặt hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung và eCRM nói riêng. Sự bùng nổ của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi làm thay đổi mô hình và triết lý phát triển sản phẩm của các NH. Những tư tưởng truyền thống về tính cạnh tranh của sản phẩm như giá cả, lợi ích đính kèm có thể sẽ dần bị thay thế bằng khả năng dễ tiếp cận, tính tùy biến, mức độ cá nhân hóa cũng như tính kết nối của sản phẩm. Nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng ứng dụng CNTT trong hệ thống NH Việt Nam hiện nay làm cơ sở để phân tích thực trạng ứng dụng và triển khai giải pháp eCRM tại các NHTM Việt Nam

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận