vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Vai trò đặc thù của kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo

Trong sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng biển, đảo thì kinh tế dịch vụ còn có vai trò đặc thù bởi lẽ nó có sự liên quan đến an ninh quốc gia, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, do đó nó cũng liên quan đến các thể chế và luật pháp quốc tế. Vì vậy phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo cần có sự hợp tác, sự đồng thuận giữa các quốc gia ven biển, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, lợi thế của biển, đảo; thực hiện nghiêm các cam kết và luật pháp quốc tế về biển, đảo. Đây cũng là nhân tố quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế diễn ra trên các vùng biển, đảo của các quốc gia có vùng biển, đảo tiếp giáp hoặc những vùng biển, đảo còn đang tranh chấp; đảm bảo sự ổn định, hợp tác, hữu nghị và cùng phát triển.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Hơn nữa hoạt động kinh doanh dịch vụ trong vùng biển, đảo còn đặt ra một yêu cầu lớn đó là đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư lớn, các phương tiện công nghệ hiện đại nhưng độ rủi ro cao: Bắt nguồn từ đặc điểm địa hình, khí hậu và cơ sở hạ tầng của vùng biển, đảo. Do đó để kinh doanh dịch vụ trong vùng biển, đảo có hiệu quả đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng như bến cảng, cầu cống, đường giao thông, phương tiện vận tải đường thủy, các phương tiện khai thác, đánh bắt, chế biến, tiêu thụ; đầu tư cho các trang thiết bị thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hiện đại…, đầu tư giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Như vậy đòi hỏi có sự đầu tư lớn của Nhà nước, của các doanh nghiệp và của cư dân trong vùng biển, đảo. Đây là điều kiện để phát triển cơ sở hạ tầng vật chất, xã hội cho phát triển vùng biển, đảo.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo còn liên quan đến nguồn tài nguyên, thiên nhiên của biển, đảo: Đây là những loại tài nguyên hết sức đặc thù, đó là những nguồn tài nguyên nguyên thủy, trữ lượng lớn nhưng rất khó khai thác, vì chủ yếu nằm dưới đáy biển, trên biển và các đảo; do vậy đòi hỏi phải dịch vụ đa dạng từ những dịch vụ khai thác, dịch vụ vận tải biển, dịch vụ chế biến, dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm trên biển, đảo đến các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính, ngân hàng… Tất cả sẽ tạo động lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội cho vùng biển, đảo.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận