vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Dự báo xu hướng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo)

Như đã phân tích ở trên, EU là một thị trường đầy tiềm năng đối với xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam. Để đánh giá thêm về triển vọng phát triển xuất khẩu mặt hàng này, luận án đưa ra dự báo về xu hướng xuất khẩu hàng chế biến sang EU giai đoạn 2018-2025.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Kết quả ước lượng xu hướng xuất khẩu hàng chế biến trong dài hạn được tính toán theo phương trình sau đây (Phụ lục 18): Y =14,34802 + 0,168773t
Ứng với năm 2018 thì t=19. Như vậy, thay t=19 vào phương trình trên ta sẽ tính được Y cho năm 2018. Tương tự như vậy đối với các năm tiếp theo. Bảng dự báo xu hướng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU được trình bày dưới đây.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bảng kết quả trên chỉ ra rằng xu hướng kim ngạch xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU tăng nhanh qua các năm với giá trị dự báo năm 2020 là 58.953 triệu USD, năm 2025 là 137.086 triệu USD. Điều này phần nào cho thấy một dấu hiệu khả quan trong việc tiếp tục khai thác thị trường đầy tiềm năng này.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận