vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán thực hiện một số chức năng chủ yếu sau:

Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Sự hoạt động của TTCK tạo ra một cơ chế chuyển các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. Chức năng huy động vốn được thực hiện khi các doanh nghiệp, Chính phủ và chính quyền địa phương phát hành các loại chứng khoán và các nhà đầu tư mua các loại chứng khoán đó. TTCK tạo ra một kênh huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thoả mãn các mục đich sử dụng của chính phủ cũng như chính quyền địa phương.

Chức năng tạo môi trường đầu tư: 

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị trường chứng khoán tạo cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với nhiều cơ hội lựa chọn phong phú, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại chứng khoán phù hợp và TTCK có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích tiết kiệm để đầu tư.

Chức năng tạo thanh khoản cho các chứng khoán:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Thị trường chứng khoán cung cấp khả năng thanh khoản (khả năng chuyển đổi các chứng khoán thành tiền) cho các loại chứng khoán. Thông qua TTCK, nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. TTCK  hoạt động càng năng động, hiệu quả thì khả năng tạo thanh khoản cho các chứng khoán trên thị trường càng cao.

Chức năng đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế:

Giá trị của các chứng khoán chịu ảnh hưởng của những yếu tố trong đó có yếu tố nội tại của chủ thể phát hành. Thông qua giá cổ phiếu của một doanh nghiệp trên thị trường, người ta có thể đánh giá được giá trị của doanh nghiệp đó. Thông qua sự biến động của các chỉ số giá chứng khoán, TTCK phản ánh tính hiệu quả của nền kinh tế, các xu hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân. Khi nền kinh tế phát triển thì lợi nhuận của các nhà đầu tư tăng lên và là yếu tố làm cho giá cả chứng khoán tăng. Ngược lại, kinh tế suy thoái sẽ dẫn đến sự hoạt động sút kém của thị trường chứng khoán.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Chức năng tạo phương tiện để thực hiện các chính sách vĩ mô:

Thông qua thị trường, Chính phủ nắm được tình hình của cả nền kinh tế và cụ thể đến từng ngành để có những chính sách thích hợp để điều chỉnh các hoạt động của nền kinh tế; mua bán trái phiếu nhằm tạo nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách, thực hiện các chương trình quốc gia và kiềm chế lạm phát.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận