Đề xuất hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Việc đưa ra chính sách khuyến khích nguồn vốn đầu tư chứng khoán trong bối cảnh Việt Nam còn hạn chế nguồn tài chính trong xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Với định hướng là khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức trong nước và nước ngoài với vai trò là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là hết sức cần thiết. Trước những hạn chế về thị trường chứng khoán và chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán trong thời gian qua và kết quả phân tích dữ liệu khảo sát về nhân tố ảnh hưởng tới sinh lợi chứng khoán quyết định tới quyết định của nhà đầu tư, luận án nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư chứng khoán theo một số hướng như sau:

Rate this post

Bình luận