Nhóm các khuyến nghị cụ thể với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng

Hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành, thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Căn cứ vào những lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của việc hoạch định, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách ở cấp địa phương, cũng như đảm bảo yêu cầu tính hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch tác giả đề xuất quy trình hoạch định chính sách kinh tế ở cấp (tỉnh, thành phố) và áp dụng với thành phố Hải Phòng với 6 bước như sau:

Để triển khai, thực hiện thành công chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp, tác giả đề xuất quy trình 4 bước thực hiện, triển khai chính sách như sau:

Filed in: Chưa phân loại

Bình luận