vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong doanh nghiệp

Để xây dựng chỉ số tốt cần xác định được bối cảnh xây dựng chỉ số và những nỗ lực xây dựng chỉ số một cách nhanh chóng đều không cho ta được chỉ số có chất lượng tốt. Quá trình xây dựng chỉ số tốt cần dựa trên các tiêu chuẩn của chỉ số. Trong quá trình xây dựng chỉ số cần xem xét một số điểm lưu ý sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo Tổ chức Đào tạo & tư vấn MDF Training & Consultancy (2005), các tiêu chuẩn của chỉ số đo lường các mục tiêu hoặc hiện tượng của vấn đề xem xét, do đó các chỉ số được kỳ vọng “SMART”. Do đó, các tiêu chuẩn của chỉ số bao gồm [86]:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo Veleva Vesela (2001) việc lựa chọn chỉ số đánh giá TTX thông qua các tiêu chuẩn đánh giá một chỉ số. Các tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số thông thường bao gồm [88]:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ở một nghiên cứu khác, Rahdari & Rostamy đã xác định 3 tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số sản xuất bền vững cho doanh nghiệp bao gồm: tính tổng quát, độ tin cậy và tính sẵn  có dữ liệu. Tính tổng quát là tính chung cho các doanh nghiệp, độ tin cậy là chỉ số đáng tin cậy và chính xác [89]. Tính sẵn có dữ liệu đảm bảo rằng đa số các doanh nghiệp cung cấp thông tin cụ thể về chỉ số này. Một số tiêu chuẩn khác cũng thường được sử dụng  như [21]: khả năng đo lường, chi phí đo lường cũng được sử dụng ở các giai đoạn khác trong quá trình xây dựng chỉ số sản xuất bền vững.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận