vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khi sẩy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai chết lưu thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội : Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết  lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng, hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng, bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng, năm mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng: Năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

2/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận