vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Lợi nhuận của doanh nghiệp và tỷ suất lợi nhuận

Khi lợi nhuận càng lớn thì có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, có lãi và tạo ra khả năng để tiếp tục kinh doanh có chất lượng và hiệu quả cao hơn cũng như đảm bảo tái sản xuất mở rộng có nghĩa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cao. Ngược lại khi lợi nhuận càng nhỏ và có khuynh hướng giảm, thậm trí âm thì chứng tỏ doanh nghiệp đang trong tình trạng hoạt động không có hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thấp.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo tài liệu của Cục Thống kê, trong giai đoạn 2005-2015, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp Hải Phòng tăng lên và tổng số lãi của các doanh nghiệp cũng tăng cao. Cụ thể:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Theo bảng số liệu thống kê trên, nếu như năm 2010 số doanh nghiệp Hải Phòng kinh doanh có lãi đạt tỷ lệ 57,55% thì năm 2015 con số đó đã tăng lên 60,16% và tổng số lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng từ 5.842.658 triệu đồng năm 2010 lên 15.537.680 triệu đồng vào năm 2016, mức lãi bình quân tính trên doanh nghiệp từ 1.660 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên 2.017 triệu đồng vào năm 2016. Tương ứng với đó số doanh nghiệp thua lỗ đã giảm từ 40,75% năm 2010 xuống còn trên 30% vào năm 2017.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường một doanh nghiệp tạo được lợi nhuận chứng tỏ là đã thích nghi với cơ chế thị trường, NLCT của các doanh nghiệp tốt hơn. Mặt khác, lợi nhuận càng cao thể hiện sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp càng vững chắc, tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa NLCT trong tương lai tốt hơn.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Do số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng lên, mức lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp cao hơn giúp cho việc thu ngân sách của thành phố tăng mạnh. Nếu như năm 2010 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn mới đạt gần 10 000 tỷ đồng thì năm 2016 đã đạt trên 18 000 tỷ đồng và góp phần quan trọng để GRDP của thành phố năm 2016 đạt 13,06% và năm 2017 ước đạt trên 14%. Cũng chính nhờ số thu ngân sách của thành phố tăng cao đã tạo cơ sở để thành phố đầu tư nhiều hơn vào hệ thống kết cấu hạ tầng cũng như các khoản tài chính đáp ứng cho các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng hơn sẽ tác động trở lại giúp các doanh nghiệp nâng cao NLCT tốt hơn.

5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận