vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Quản lý và bảo vệ quyền lợi của lao động làm việc ở nước ngoài

Một trong những văn kiện quan trọng về lao động di cư và có cam kết chính trị cao nhất là Tuyên bố Cebu về Bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư được Cấp cao ASEAN thông qua vào năm 2007. Văn kiện thực hiện Tuyên bố Cebu là Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và thúc đầy quyền của người lao động di cư đã được thông qua vào năm 2017, nêu rõ trách nhiệm của nước tiếp nhận và phái cử và của bản thân người lao động từ trước, trong quá trình di cư và khi quay trở về. Việt Nam cần chủ động và tích cực trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đồng thuận này với các hoạt động liên quan đến thông tin, bảo vệ và hỗ trợ người lao động di cư hợp pháp hay bị trở thành bất hợp pháp do yếu tố khách quan.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ngoài ra, Việt Nam cần tiếp tục đề xuất ký kết và thực hiện các cam kết song phương trong vấn đề bảo vệ người lao động di cư, bao gồm cả việc thúc đẩy bảo hiểm xã hội tương hỗ giữa Việt Nam và các nước đến trong khu vực hay việc tránh đánh thuế thu nhập hai lần lên người lao động. Đồng thời, cần kiện toàn bộ máy quản lý lao động tại các Sứ quán, lãnh sự quán tại các nước có nhiều lao động Việt Nam làm việc về cả năng lực và trình độ, khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di cư và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý lao động sở tại nhằm đảm bảo có thể xử lý những vấn đề phát sinh kịp thời.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận