vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Yếu tố nội tại chứng khoán tác động đến chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Cổ tức và giá chứng khoán

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Ambrose and Vincent (2014) cho rằng các yếu tố thuộc nội tại chứng khoán như danh tiếng của công ty, tình trạng của công ty, thu nhập của công ty dự kiến, lợi nhuận và điều kiện báo cáo, cổ phiếu công ty trong quá khứ, giá mỗi cổ phiếu, xu hướng phát triển công ty và dự kiến chia cổ tức cho nhà đầu tư là những yếu tố tác động tới quyết định của nhà đầu tư chứng khoán [26]. Quyết định của các nhà đầu tư thông thường khi lựa chọn đầu tư là giá chứng khoán, thu nhập trên mỗi cổ phần và các nhà đầu tư có xu hướng nghiêng về các cổ phiếu có hướng tăng trưởng, thái độ của nhà đầu tư càng tích cực với công ty thì động lực đầu tư của họ càng mạnh mẽ.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khả năng thanh khoản

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Khả năng thanh khoản là một trong những yếu tố được nhà đầu tư xem xét khi lựa chọn đầu tư. Một chứng khoán có khả năng thanh khoản cao khi nó tạo cho nhà đầu tư khả năng dễ dàng trong việc mua bán, chuyển nhượng chứng khoán đó trên thị trường để thu tiền mặt với lợi nhuận cao và cho phí thấp nhất. Đối với các nhà đầu tư việc đầu tư vào chứng khoán có khả năng thanh khoản cao sẽ an toàn hơn khi đầu tư vào các chứng khoán kém thanh khoản vì các chứng khoán có khả năng thanh khoản cao sẽ giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng và nhanh chóng hơn trong việc nhận lại số tiền bỏ ra đầu tư. Mặt khác nữa, với những chứng khoán kém thanh khoản, nhu cầu mua bán thị trường dẫn đến khoảng cách chênh lệch giữa giá bán và giá đặt mua thể hiện trong các giao dịch mua bán hàng ngày trên thị trường có tổ chức. Do vậy, khả năng thanh khoản chứng khoán là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định của đầu tư.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Việc các nhà đầu tư quyết định đầu tư chứng khoán, tham gia vào thị trường chứng khoán họ còn xem xét tới các tính minh bạch báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, đạo đức của các công ty, các dịch vụ sản phẩm mà công ty đó cung cấp. Hơn thế nữa họ còn xem xét tới các chỉ số kinh tế GDP, lạm phát khi quyết định lựa chọn đầu tư. Sự minh bạch báo cáo tài chính, đạo đức của các công ty niêm yết chứng khoán là một trong những chính sách cần thiết để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán.

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại hoclamketoan.com

Bình luận