Lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp sản xuất xi măng

Việc hoàn thiện bộ tiêu chí TTX thông qua đánh giá thực tế tại các doanh nghiệp SXXM là điều cần thiết. Những chỉ số được các đơn vị đánh giá là phù hợp và cần thiết sẽ được giữ lại. Việc hoàn thiện bộ tiêu chí đã được thực hiện qua các bước như Hình 4.9:

Rate this post

Bình luận